Sökresultat

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök
 • ...till elektroniska ordlistor med minst ett nordiskt språk samt information om t.ex. forskningsrapporter, kurser, litteratur, projekt, terminologiska verk
  756 byte (111 ord) - 10 april 2012 kl. 15.52
 • ...s att tillgå på de nordiska terminologicentralerna. Närmare information om säljaren av en viss publikation finns på respektive publikations presenta Det har publicerats rapporter om alla konferenser, seminarier och terminologikurser som har hållits under d
  5 kbyte (558 ord) - 11 januari 2018 kl. 15.41
 • * Nordterm-seminarier om marknadsföring och undervisning, Stockholm, Sverige 21–22 oktober 2004 * Symposium om terminologiundervisning, Oslo, Norge 5–17 juni 1981
  3 kbyte (288 ord) - 22 januari 2019 kl. 16.05
 • ...till elektroniska ordlistor med minst ett nordiskt språk samt information om t.ex. forskningsrapporter, kurser, litteratur, projekt, terminologiska verk
  468 byte (56 ord) - 27 september 2010 kl. 10.39
 • ...nologicentraler och motsvarande organisationer i Norden. Ta gärna kontakt om du har frågor gällande terminologi eller Nordterm!
  2 kbyte (295 ord) - 28 januari 2019 kl. 12.19
 • ...till elektroniska ordlistor med minst ett nordiskt språk samt information om t.ex. forskningsrapporter, kurser, litteratur, projekt, terminologiska verk
  468 byte (56 ord) - 27 september 2010 kl. 13.59
 • ...er och elektroniska ordlistor innehåller åtminstone ett nordiskt språk. Om du vill hitta ordlistor på övriga språk, sök i [http://www.uva.fi/termi ** Basfakta om Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
  12 kbyte (1 787 ord) - 8 januari 2019 kl. 15.46
 • Följande länkar har någon nordisk anknytning. Om du vill hitta fler liknande källor, sök i [http://www.uwasa.fi/viestintat * [http://www.kielikello.fi/index.php Kielikello]. En tidskrift om språkvården i Finland. Utgivare: [http://www.kotus.fi/sv Institutet för
  2 kbyte (341 ord) - 7 juli 2015 kl. 18.33
 • ...er teoretiskt perspektiv. Lars Taxén (Linköpings universitet) berättade om det praktiska arbetet med ontologier inom Ericsson och representanter från Seminariet hölls i samband med VAKKI-symposiet om fackspråk, översättning och flerspråkighet som hölls den 11—12 febru
  2 kbyte (279 ord) - 24 november 2011 kl. 15.52
 • '''KURS''' [[Kurs | mer information om kursen]] |Hur ska det heta? — om termbildning
  6 kbyte (754 ord) - 15 juni 2012 kl. 10.59
 • ...het kommer i kontakt med yrkesmässig kommunikation och vill få kännedom om praktiska och effektiva hjälpmedel som kan användas när det fackliga vet |Hur ska det heta? -om termbildning
  1 kbyte (161 ord) - 19 oktober 2010 kl. 16.19
 • ...ns främsta webbaserade databehandlingsprojekt. Det var 1979 som tankarna om en datoriserad termbank i ett nätverk först dök upp hos Isländska språ
  2 kbyte (370 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.44
 • == ATT STRUKTURERA VETANDE OM FACKSPECIFIKA HANDLINGAR OCH HÄNDELSER == ...ex. de olika processernas betydelse inom produkttillverkningen. Insikterna om hur dylika fenomen kunde analyseras och beskrivas i en facklig kontext är
  3 kbyte (425 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.47
 • == ORDBÖCKER VÄXER INTE PÅ TRÄD - OM ETT TERMINOLOGISKT PROJEKT MED STUDENTER == ...l råga på allt inte särskilt väl behärskar målspråket. Inget under, om vi har haft många svårigheter.
  3 kbyte (455 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.50
 • ...tralen för Teknisk Terminologi. Dock är vår ordbok inte normativ, även om givetvis både finska och ryska skogsexperter har samarbetat med vår arbet
  2 kbyte (250 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.53
 • ...dning som gjorts av en arbetsgrupp utfärdades "statsrådets principbeslut om översättning av författningar till främmande språk". ...se till att inga överlappningar sker samt att handla så att information om befintliga översättningar finns att tillgå centralt. Ministerierna förp
  2 kbyte (252 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.56
 • ...r översättaren dokumentera dessa skillnader jämte sedvanliga uppgifter om bl.a. källa och kontext. Utöver begreppsanalys krävs således också sys ...nktion. Kontexten anger i sista hand, vilket pensionssystem det är fråga om.
  4 kbyte (597 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.58
 • ...a till social- och hälsovårdens experter, vad det gäller när man talar om terminologiskt arbete - för oss var det är helt enkelt att välja mellan ...förekomma i projektrapport. Detta uppväcker förhoppningsvist diskussion om terminologins betydelse i it- projekternas beredningsskede. Projektet hoppa
  6 kbyte (1 058 ord) - 20 oktober 2010 kl. 11.02
 • Vid det förra Nordtermsymposiet berättade jag om mina planer att i Svenska datatermgruppens anda starta en biotermgrupp. Nu ...n Carlson, professor i mikrobiologi på Uppsala universitet, och berättar om sina erfarenheter av Biotermgruppen. Karin har sedan länge fört fram vikt
  2 kbyte (265 ord) - 20 oktober 2010 kl. 11.15
 • ...aj 1996, ansågs utgöra ett gott underlag för ett vidare nordiskt arbete om term- och begrepps-harmonisering inom dataområdet. Via MLIS-programmet utv Om man så vill kan man nu konstatera att idén återbördats till Norden och
  2 kbyte (298 ord) - 20 oktober 2010 kl. 11.19
 • ...odik i terminologiundervisningen (och där även Susanne Lervad berättade om EAFT). * Utarbetande av en ny elektronisk sampublikation om terminologi
  2 kbyte (353 ord) - 24 november 2011 kl. 15.09
 • ...era Nordterms konferensrapporter och samla dessa till en korpus med texter om terminologiteori och praktiskt terminologiarbete. En sådan korpus skulle t * Ge enkel och kostnadsfri tillgång till artiklar om olika aspekter av terminologi (teori, metoder, praktikfall).
  2 kbyte (262 ord) - 10 maj 2012 kl. 16.39
 • ...erm-Net kan bäst beskrivas som en knutpunkt på Internet där information om terminologi i Norden samlas, och där man hittar länkar till liknande info * förberedande arbete på Nordterm-Forum, ett center som informerar om alla slag av terminologirelaterad verksamhet (WP9)
  10 kbyte (1 549 ord) - 24 november 2011 kl. 16.54
 • * Anita Nuopponen: Samuraj, sumo, sushi, tsunami och chasen – om japanska låntermer * Hanne Erdman Thomsen: Om at komme fra ord-arbejde til terminologiarbejde: Procesmodenhed på termino
  4 kbyte (490 ord) - 5 augusti 2011 kl. 11.53
 • ...dtermförsamlingen där Nordterms arbetsgrupper och styrgrypp rapporterade om sin verksamhet, liksom representanter från Grönland och från Europeiska * Om terminologiarbetet inom statsförvaltningen i Finland (Tellervo Hyttinen)
  4 kbyte (470 ord) - 5 augusti 2011 kl. 11.55
 • * Att strukturera vetande om fackspecifika handlingar och händelser (Nina Pilke)
  4 kbyte (490 ord) - 5 augusti 2011 kl. 12.00
 • .... Heidi Suonuuti, Finland, var inbjuden för att introducera sin nya guide om kvalitetssäkring i terminologiarbete, Guide to Terminology (som kom att bl
  3 kbyte (366 ord) - 5 augusti 2011 kl. 12.08
 • * Inlägg i paneldiskussion om Nordterms roll under de kommande åren
  2 kbyte (268 ord) - 5 augusti 2011 kl. 12.09
 • Den 25–27 april 1991 anordnades i Esbo, Finland, ett symposium om ämnet Behovet och nyttan av terminologiskt arbete på 90-talet belyst frå
  2 kbyte (237 ord) - 5 augusti 2011 kl. 12.11
 • * Om flertydighet – både inom allmänspråket och vid användningen av fackte * Statusrapport om fackspråk och terminologi i Europa och Norden (Christer Laurén & Heribert
  3 kbyte (358 ord) - 5 augusti 2011 kl. 12.12
 • * Bjarne Norevik: En kort rapport om Norsk termbank * Marie Wallin: Terminologi och informationsåtervinning — om olika hjälpmedel för att övervinna terminologiproblem inom de stora info
  1 kbyte (157 ord) - 5 augusti 2011 kl. 12.31
 • Terminologiguiden innehåller all grundläggande information om de moment som behövs för att framgångsrikt bedriva terminologiarbete, bl
  1 kbyte (185 ord) - 5 augusti 2011 kl. 12.58
 • ...etsgrupper. På församlingen rapporterade styrgruppen och arbetsgrupperna om sin verksamhet. * Jan Roald & Sunniva Whittaker: Om dannelsen av juridisk terminologi: fra kaos til lovregulering
  5 kbyte (676 ord) - 20 april 2017 kl. 09.53
 • ** Kortkort presentation om din bakgrund och vad du verkar inom (max 140 tecken) * '''Senast den 20 mars 2013''' får du veta om ditt föredrag kommer att ingå i programmet.
  4 kbyte (560 ord) - 1 mars 2013 kl. 13.35