Nordterm 17

Från Nordterm Wiki
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Nordterm 17: Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer

(Vasa, Finland den 7–10 juni 2011)

Nordterm17.jpg

2012. 274 s. ISBN 978-952-9794-29-4 (hft.). ISBN 978-952-9794-30-0 (PDF). ISSN 1100-9659.

Beställ från Terminologicentralen TSK eller läs den elektroniska publikationen.

Nordterm 2011 arrangerades av Terminologicentralen TSK och Vasa universitet den 7–10 juni 2011 i Finland, vid Vasa universitet. Programmet under Nordterm 2011 bestod av flera delar. Den första dagen hölls det en grundkurs i terminologi av Åsa Holmér från Terminologicentrum TNC och en workshop för terminologer, som tog upp samarbetet mellan terminologer och experter. Under de två följande dagarna fortsatte Nordterm 2011 med ett symposium, som hade som tema "Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer". Den tredje delen av Nordterm 2011 utgjordes av Nordtermförsamlingen som hade föregåtts av möten i Nordterms styrgrupp och arbetsgrupper. På församlingen rapporterade styrgruppen och arbetsgrupperna om sin verksamhet.

Denna bok innehåller artiklar som baserar sig på symposieföredragen och inläggen från Nordtermförsamlingen. De föredrag som hölls på finska har försetts med en svensk eller engelsk sammanfattning.


Innehåll:

 • Förord
 • Minnesanteckningar från workshop i terminologiarbete för terminologer
 • Rute Costa, Raquel Silva & Zara Soares de Almeida: Cooperation between terminologists and experts in the creation of a Terminology and Textual Database: the context of the Portuguese Parliament
 • Henrik Nilsson: Terminologins roll(er)
 • Pia Hoffmann, Charlotte Pedersen & Bodil Nistrup Madsen: Begrebsmodellering i Justitsministeriet
 • Annika Asp: Bättre informationsstruktur med terminologiskt angreppssätt
 • Maarit Laaksonen & Antero Lehmuskoski: Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa (Combining classification work and terminology work in the National Project for IT in Social Services)
 • Kaisa Kuhmonen: ESKO-nätverket: Samarbete mellan EU-översättare och finländska experter ger bättre författningar
 • Jan Hoel & Marianne Aasgaard: Språkrådets terminologitjeneste — pådriver og nav for arbeid med norsk terminologi og fagspråk
 • Carita Bjon: FPA-termer för kommunikation och navigation
 • Aud Anna Senje: Norsk-russisk juridisk ordbok
 • Päivi Pasanen: Categorization of Soviet prisoners-of-war during the Continuation War
 • Susanne Lervad & Marie-Louise Nosch: Introduction to the projects of textile terminologies at the Danish National Research Foundation’s Centre of Textile Research at the University of Copenhagen
 • Trude Bukve: Anvendt terminologi i undervisning og formidling
 • Ole Våge: Heterogene og tverrfaglege omgrep i akvakultur: eit forsøk på omgrepsstruktur
 • Anne-Ruth Jangaard & Ingrid Lauvrak: Terminologi når oljen flyter
 • Jan Roald & Sunniva Whittaker: Om dannelsen av juridisk terminologi: fra kaos til lovregulering
 • Mikael af Hällström: Kohti aidosti palvelevaa hallintoa — yhteinen metatietoarkkitehtuuri yhteentoimivuuden kulmakivenä (Mot en förvaltning som verkligen betjänar — en gemensam metadataarkitektur som hörnsten för interoperabilitet)
 • Igor Kudashev: Workflow Models for Collaborative Terminology Work
 • Tine Lassen, Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman Thomsen: Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank
 • Mikaela Gidlund & Magnus Merkel: Integrerat termstöd för teknisk dokumentation
 • Jan Hoel & Kjersti Drøsdal Vikøren: SNORRE — et ektefødt samarbeidsbarn
 • Claudia Dobrina, Henrik Nilsson & Peter Svanberg: Stadieväxling
 • Hanne Erdman Thomsen: ISO-standarderne om terminologiens terminologi
 • Nina Pilke: Språkstrategier, språkpolicy och språkprinciper
 • Jan Hoel: Hvordan fungerer fagtermer i asymmetrisk kommunikasjon?
 • Marita Kristiansen: Ligge long eller shorte naken. En korpusbasert studie av termdanning i norske aviser
 • Niina Nissilä & Anita Nuopponen: Absolut eller inte? På väg mot en typologi för synonymi
 • Eija Puttonen: Kärt barn har många namn
 • Magnus Merkel & Henrik Nilsson: Term-O-Stat — ett fyrstegsprogram för terminologiarbete inom myndigheter
 • Rapport från Nordterms styrgrupp 2009–2011
 • Terminologiarbejdet i Danmark 2009–2011
 • Rapport för 2009–2011 från Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 • Rapport for 2009–2011 fra Språkrådet i Norge
 • Samisk språknemnds virksomhet i 2010–2011
 • Rapport från och med hösten 2009 till och med våren 2011 från Terminologicentrum TNC i Sverige
 • Rapport från Terminologicentralen (2009–2011)
 • Nordterm AG1 — Rapport om perioden 2009–2011
 • Nordterm/AG 2: Rapport för perioden 2009–2011
 • Nordterm/AG5: Rapport för perioden 2009–2011
 • Program
 • Deltagare