Publikationer

Från Nordterm Wiki
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Flags new.gif

Nordterms publikationer finns att tillgå på de nordiska terminologicentralerna. Närmare information om säljaren av en viss publikation finns på respektive publikations presentationssida.

Stadgar

 • NORDTERM 1: Nordterm. Guidelines, Retningslinier, Säännöt, Reglur, Retningslinjer, Riktlinjer. 1989. 20 s.
 • Stadgar 2022

Rapporter

Det har publicerats rapporter om alla konferenser, seminarier och terminologikurser som har hållits under de gångna åren:

 • NORDTERM 22: Nordterm 2021 — Begreppsarbete och informationshantering. Rapport från Nordterm 2021. Helsingfors, Finland, 1–2 juni 2021.
 • NORDTERM 21: Nordterm 2019 — Terminologiens rolle i sprogteknologiske applikationer som fx virtuelle assistenter og maskinoversættelse. Rapport fra Nordterm 2019. København, Danmark, 11.–14. juni 2019.
 • NORDTERM 20: Nordterm 2017 — Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem? Rapport fra Nordterm 2017. Kongsberg, Norge, 12.–15. juni 2017.
 • NORDTERM 19: Nordterm 2015 — Forvaltning af fagsprog i samfundet. Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Rapport fra Nordterm 2015. Reykjavík, Ísland, 9.–12. juni 2015.
 • NORDTERM 18: Nordterm 2013 — Från förarbete till förvaltning – terminologiarbete steg för steg. Rapport från Nordterm 2013. Stockholm, Sverige, 17—20 juni 2013.
 • NORDTERM 17: Nordterm 2011 — Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer. Rapport från Nordterm 2011. Vasa, Finland, 7—10 juni 2011.
 • NORDTERM 16: Nordterm 2009 — Ontologier og taksonomier. Rapport fra NORDTERM 2009. København, Danmark, 9.–12. juni 2009.
 • NORDTERM 15: Nordterm 2007 — Kunnskap og fagkommunikasjon. Rapport fra Nordterm 2007. Bergen, Norge, 13.–16. juni 2007.
 • NORDTERM 14: Nordterm 2005 — Ord og termer. Proceedings fra Nordterm 2003. Reykjavík, 9.–11. juni 2005.
 • NORDTERM 12: Nordterm 2003 — Terminologiskt smörgåsbord. Rapport från Nordterm 2003. Visby, Sverige, 11–14 juni 2003.
 • NORDTERM 11: Nordterm 2001. Rapport från Nordterm 2001. Tusby, Finland den 13–16 juni 2001.
 • NORDTERM 10: Nordterm 1999. Proceedings fra Nordterm '99. Schæffergården, den 13.–15. juni 1999.
 • NORDTERM 9: Nordterm 1997. Rapport fra Nordterm '97. Guovdageaidnu 24.–27 juni 1997.
 • NORDTERM 7: Terminologi och kvalitet. Nordterm-symposium 1995.
 • NORDTERM 6: Lägesrapport över terminologiarbetet i Norden 1993. Nordterm-symposium 1993 i Köpenhamn.
 • NORDTERM 5: Behovet och nyttan av terminologiskt arbete på 90-talet. Nordterm-symposium 1991.
 • NORDTERM 4: Terminologiläran och dess relationer till andra områden. Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland, september 1990.
 • NORDTERM 3: Terminologi, edb og vidensteknik. Nordtermsymposium 1989.
 • NORDTERM 1987: Oslo 14.–16 mai 1987.
 • NORDTERM 1985: Reykjavík, 27.–29. júní 1985.
 • NORDTERM 1984: "Finns det en terminologisk medvetenhet i samhället idag?" Rapport från ett Nordtermseminarium den 28–29 maj 1984 på Hässelby Slott, Stockholm.
 • NORDTERM 1983: Seminarium: Datorstött terminologiarbete, 3–5 maj 1983.
 • NORDTERM 1981: Terminologiskt samarbete i Norden, Helsingfors 21–22 maj 1981.
 • NORDTERM 1979: Terminologisk samarbeid i Norden. København 24. april 1979.
 • NORDTERM 1978: Terminologisk samarbeid i Norden. Bergen 17. februar 1978.
 • NORDTERM 1976: Terminologiskt samarbete i Norden. Seminarium i Stockholm 22–23 april 1976.

Ordlistor

 • NORDTERM 2: Terminologins terminologi. Terminologian sanasto. Orðasafn íðorðafræðinnar.

Guider

Guide to Terminology har även översatts till norska, finska, svenska, isländska, kroatiska, esperanto och kinesiska:


Historik

Under denna rubrik ger vi referenser till pressklipp om Nordterm och publikationer som inte längre finns kvar.

 • Nyhetsbrevet Nordterm-Nytt — finns inte längre kvar
 • TermNet News, 12/1985. Special issue on the Nordic countries
 • Nordisk Tidskrift för fackspråk och terminologi, 2/1988. — Specialnummer om Nordterm