Nordterm 11

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nordterm 11: Nordterm 2001

(Tusby, Finland den 13–16 juni 2001)

Nordterm11.jpg

2002. 239 s. ISBN 952-9794-15-0. ISSN 1100-9659

Beställ från TSK

Nordterm 2001 arrangerades av TSK i Finland på Gustavelund i Tusby den 13–16 juni 2001. Programmet under Nordterm 2001 innehöll flera delar. Första dagen hölls en grundkurs i terminologi. Kursledare var Anita Nuopponen och Nina Pilke från Vasa universitet. Symposiet de två följande dagarna bestod av föredrag som behandlade terminologi ur många olika synvinklar. Sista dagen hölls Nordtermförsamlingen där Nordterms arbetsgrupper och styrgrypp rapporterade om sin verksamhet. I samband med Nordterm 2001 firades dessutom Nordterms 25-årsjubileum.

Innehåll:

 • Terminology Management in the Translation Environment: Estonian Experience (Ülle Männart)
 • Isländska språkbyråns webbaserade ordbank (Dóra Hafsteinsdóttir)
 • Studying similarities in term usage with self-organizing maps (Krista Lagus)
 • Conexor NaviTerm – a tool for terminologists (Timo Lahtinen)
 • Terminologisk analys som forskningsmetod (Anita Nuopponen)
 • Att strukturera vetande om fackspecifika handlingar och händelser (Nina Pilke)
 • Holdninger til færøsk terminologi (Jógvan í Lon Jacobsen)
 • Terminologi og tospråklige allmennordbøker (Anneke Askeland)
 • Ordböcker växer inte på träd – Om ett terminologiskt projekt med studenter (Inkeri Vehmas-Lehto)
 • Ny finsk-rysk forstordbok – Ett projekt i samarbete med studentgrupper. Koordinators synpunkter (Päivi Pasanen)
 • Översättning av författningar till främmande språk (Riitta Brelih)
 • Termekvivalenter i kulturspecifikt terminologiarbete – Exempelfall pensionssystem (Eija Puttonen)
 • Verkostotoiminnan vaikutus sanastotyöhön ja termipankin hallintaan (Seija Suonuuti)
 • Sanastojen hallinta ja sanasto-ohjelmat (Asko Nykänen)
 • Terminologi ja asiakas – ajatuksia yhteistyön kehittämisestä (Sirpa Kuusisto-Niemi)
 • Svenska biotermgruppen två år senare (Helena Palm & Karin Carlson)
 • Snabel-a, kröllalfa, ät-merkki – det går med det nordiska! (Åsa Holmér & Katri Seppälä)
 • It-terminologi-udvalget (Annemette Ruding)
 • Den europæiske terminologiforeningen EAFT (the European Association for Terminology) set fra en nordisk synvinkel (Susanne Lervad & Henrik Nilsson)
 • Om terminologicentralers strategier (Anna-Lena Bucher)
 • Om terminologicentralernas strategier (Virpi Kalliokuusi)
 • Nordterm 25 år — en kort resumé (Anna-Lena Bucher)
 • DANTERMcentret (Susanne Lervad)
 • Terminologiske aktiviteter i Island i perioden 1999–2001 (Sigrún Helgadóttir)
 • Presentation av Centralen för Teknisk Terminologi, (TSK) – vad har hänt i TSK under de två senaste åren efter Nordterm 1999 (Mari Suhonen & Sirpa Suhonen)
 • Tekniska nomenklaturcentralen TNC – Terminologicentrum TNC under perioden juni 1999 – juni 2001 (Anna-Lena Bucher & Åsa Holmér)
 • Oqaasileriffik / sprogsekretariatet (Per Langgård)
 • Institut for færøsk og færøsk sprognævn (Jógvan í Lon Jacobsen)
 • Korta fakta om Sverigefinska språknämnden (Margaretha Terner)
 • Handlingsplan for norsk språk og ikt (Torbjørg Breivik)
 • Presentation av avdelningen för Informationsdesign, vid Institutionen för Informationsdesign och Produktutveckling, Mälardalens högskola (Elisabet Näsström)
 • CRTT – Centre de Recherche en Terminologie et Traduction (Susanne Lervad)
 • Rapport från Nordterms styrgrupp 1999–2001 (Lena Jolkkonen)
 • Rapport om arbeidet i AG1 1999–2001 (Johan Myking)
 • AG3 – Nordisk harmonisering av terminologi (Åsa Holmér)
 • AG5 – Rapport för perioden 1999–2001 (Lena Jolkkonen)
 • Program
 • Deltagare