Organisation

Från Nordterm Wiki
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Flags new.gif

Nordterms mål och verksamhetsområde

Nordterm ämnar vara ett nordiskt forum och nätverk för terminologiarbete. Nordterm ska:

 • främja och säkra det nordiska samarbetet kring terminologi genom utbyte av information, erfarenheter och arbetsresultat; genom gemensamma projekt och genom att arrangera konferenser och symposier,
 • säkra de nordiska ländernas inflytande på och andel i den terminologiska utvecklingen på ett internationellt plan genom samarbete och gemensamt fastslagna riktlinjer,
 • verka inom terminologisk forskning, praktiskt terminologiarbete, terminologiutbildning och andra aktiviteter som har med terminologi att göra.

Den viktigaste av Nordterms aktiviteter är Nordterm-församlingen som sammanträder vartannat år. Nordterm-församlingen är ett forum som är öppet för alla terminologiintresserade i de nordiska länderna. I samband med Nordterm-församlingen arrangeras en nordisk terminologikonferens.

Nordterm deltar aktivt i terminologistandardiseringsarbetet och flera av Nordterms medlemsorganisationer är representerade på olika nivåer i ISO/TC 37.

Här kan du läsa Nordterms stadgar.


Nordterm-organisationerna

Nordterms kärna utgörs av terminologicentralerna i de nordiska länderna:

Förutom dessa deltar även ett stort antal andra organisationer och personer i Nordterms verksamhet.


Styrgrupp

Nordterms styrgrupp är Nordterms högsta organ som samordnar aktiviteterna och representerar Nordterm i internationella sammanhang. Styrgruppen består av en representant för var och en av Nordterm-organisationerna.

Nordterms styrgrupp 2023–2025 utgörs av

 • Danmark: Lotte Weilgaard, Terminologigruppen i Danmark
  • suppleant: Lina Henriksen, Terminologigruppen i Danmark
 • Finland: Katri Seppälä, Sanastokeskus
  • suppleant: Mari Suhonen, Sanastokeskus
 • Färöarna: Kristin Marjun Magnussen, Málráðið
 • Grönland: Tuperna Møller, Oqaasileriffik
 • Island: Ágústa Þorbergsdóttir, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (ordförande)
  • suppleant: Ari Páll Kristinsson, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 • Norge: Marianne Aasgaard, Språkrådet
  • suppleant: Ann Helen Langaker, Språkrådet
 • Sápmi: Mika Saijets, Sámi Giellagáldu
 • Sverige: Karin Webjörn, Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Arbetsgrupper

Genomförandet av de terminologiska aktiviteterna sker i Nordterms arbetsgrupper.

Nordterms arbetsgrupper är

 • AG1 — Terminologiforskning och terminologiutbildning
  • Ordförande: Nina Pilke
  • Sekreterare: Åsa Holmér, Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
 • AG2 — Terminologi - digitalisering och verktyg
  • Ordförande: Marianne Aasgaard
  • Sekreterare: Henrik Nilsson