Bakgrund

Från Nordterm Wiki
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Flags new.gif

Språksituationen i Norden

I Norden ingår Danmark, Färöarna, Grönland, Finland, Åland, Island, Norge och Sverige. Färöarna och Grönland är båda en del av kungariket Danmark, medan Åland är en del av republiken Finland.

De officiella språk som talas i dessa länder är bl.a. danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, norska (bokmål och nynorsk), samiska och svenska. Flera av språken är sinsemellan nära besläktade, medan andra inte är det. I Norden finns det många två- och flerspråkiga regioner och ett rikt förgrenat nordiskt samarbete har därför lett till en lång tradition av översättning och tolkning.

Historia

Terminologiskt arbete har en lång tradition i de nordiska länderna. Redan i slutet av 1800-talet gjordes de första ansträngningarna inom området teknisk terminologi. Mer regelbundet terminologiarbete gjordes på Island redan i början av 1900-talet och från 1940-talet i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Nordterm bildades år 1976 då representanter från terminologiorganen i Danmark, Finland, Norge och Sverige möttes i Stockholm för första gången. Detta ledde till flera gemensamma kurser och informella diskussioner kring olika projekt. Behovet av nordiskt samarbete på terminologiområdet var stort, och denna typ av samarbete visade sig vara ändamålsenligt. Nordterms nuvarande stadgar togs i bruk 1987, de senaste ändringarna i stadgarna gjordes 2007.