Nordterm 1976

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

NORDTERM 1976: Terminologiskt samarbete i Norden

Seminarium i Stockholm 22—23 april 1976

Nordterm-1976.jpg

1976. 49 s.

INLEDNING

Under senare år har intresset för fackspråk ökat, dels inom olika utbildningsgrenar och dels på det samhällspolitiska fältet. Därvid har som en naturlig följd också terminologins roll kommit i blickfältet. Inom Norden har sedan länge terminologiskt arbete bedrivits i olika former. Under 1975 fick terminologiverksamheten i Danmark och Finland fastare organisation och tanken på ett nordiskt möte för dryftande av gemensamma spörsmål blev naturlig. Från Terminologigruppen i Danmark föreslogs ett sådant möte, som enligt förslagsställarens önskemål kom att organiseras av TNC och genomföras i Stockholm.

Deltagande organisationer var:
Centralen för teknisk terminologi, Finland
Rådet for teknisk terminologi, Norge
Tekniska nomenklaturcentralen, Sverige
Terminologigruppen, Danmark

INNEHÅLL

 • Inledning
 • Sammanfattning
 • Presentation av de nordiska terminologiorganen
  • Terminologigruppen, Danmark
  • Centralen för teknisk terminologi, Finland
  • Rådet for teknisk terminologi, Norge
  • Tekniska nomenklaturcentralen, Sverige
 • Terminologiarbetets ställning i samhället
  • Förberedande inlägg:
   • Max Gorosch
   • Einar Selander
 • Utbildning i terminologi
  • Förberedande inlägg:
   • Heribert Picht
   • Einar Selander
 • Möjligheter att intensifiera och fördjupa det nordiska samarbetet
 • Pågående och kommande projekt
  • Förberedande inlägg:
   • Bente Kristensen
 • Rationalisering av terminologiskt arbete
  • Förberedande inlägg:
   • Gert Engel
   • Kolbjørn Heggstad
   • Erik Sundström
 • Deltagarförteckning