Nordterm 2

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

NORDTERM 2: Terminologins terminologi. Terminologian sanasto. Orðasafn íðorðafræðinnar.

Nordterm2.jpg

1989. 36 s.

Språk: danska, isländska, engelska, finska, franska, norska, svenska, tyska

Antal termer: 88

Förord

Föreliggande publikation har utarbetats av en projektgrupp inom Nordterm. Gruppen har haft till uppgift att samla in, definiera och systematisera terminologins mest centrala begrepp och dess termer på nordiska språk samt på engelska, franska och tyska.

Syftet med ordlistan är trefalt:

  1. Att bidraga till att ensa begrepp och termer inom terminologiläran.
  2. Att främja kommunikationen inom terminologiområdet över språkgränserna.
  3. Att underlätta läsning och förståelse av terminologisk litteratur, särskilt i samband med undervisning.

Ordlistan vänder sig främst till terminologer och annat fackfolk som medverkar i terminologiarbete samt till studerande.

OBS! En omarbetad ordlista har publicerats som en termbank år 2005.