Nordterm 18

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nordterm 18: Från förarbete till förvaltning – terminologiarbete steg för steg

(Stockholm 17–20 juni 2013)

2019. 353 s. (A5-format). ISSN 1100-9659.

Nordterm 2013 arrangerades av Terminologicentrum TNC i Näringslivets hus i Stockholm 18–19 juni 2013. Symposiet (18–19 juni) var planerad som en process och temat fokuserade på stegen i terminologiarbetets process. Symposieföredragen (25 st., varav 23 st. presenteras i den här volymen) var fördelade på fyra underteman: Planera, Bedriva, Presentera, Utvärdera & förvalta. Förutom symposiet ingick i konferensen även en heldagskurs i datamodellering för terminologer (som hölls av Hanne Erdman Thomsen från Copenhagen Business School (CBS) i Danmark den 17 juni) och möten i Nordterms arbetsgrupper och Nordterm-forsamlingen.

Läs den elektroniska publikationen.


Innehållsförteckning

 • Förord
 • Inledning
 • Program
 • Hur kvalitetssäkras EU-terminologin?
 • En fråga satte ”terminologisnöbollen” i rullning på CSN
 • SCBs projekt ”Definitioner och förklaringar på webbplatsen”
 • Planlegging av systematisk innsamling og registrering av fagterminologi i og for universitets- og høyskolesektoren
 • Terminologiarbetet inom Österrikes försvarsmakt
 • Steg för steg mot ett verksamhetssystem för terminologiarbete baserat på fritt tillgängliga programvaror och standarder för den semantiska webben
 • En dynamisk modell for avgrensing og inndeling av et fagområde. En etappe integrert i terminologisk arbeid og et veikart i økonomisk oversettelse
 • Terminologiprojekt: ett försök till typologi
 • Att kombinera tesaurusbaserat ontologiarbete och terminologiarbete
 • Automatisk opbygning og validering af terminologiske ontologier
 • Gjennomføring av et mønsterpraksisprosjekt i universitets- og høgskolesektoren i Norge
 • Ekosystemets metaforik – från en metafor till en begreppsstruktur
 • Pilotstudie af en terminologisk undersøgelse af talt sprog: Neologismer og ’såkaldte’ nyordssignaler
 • Att kombinera terminologiarbete med IT-utveckling för den semantiska interoperabiliteten
 • Terminologins roll i användbarheten
 • Steg for steg mot en nasjonal infrastruktur for terminologi
 • TermFactory meets WordNet and ICD-10
 • Integrated multilingual e-services for business and tourism
 • Projektet textilnet.dk
 • Samordning genom terminologisk planering? Termerna modersmål och eget språk i lagstiftningen i Finland och i Sverige
 • Resultatinriktad terminologihantering
 • Underhåll är halva nöjet
 • Nationella rapporter
  • Terminologiarbejdet i Danmark 2011–2013
  • Rapport från Terminologicentralen TSK (2011−2013)
  • Terminologiarbejdet i Island 2011–2013
  • Rapport for Norge 2011–2013
  • Rapport från och med hösten 2011 till och med våren 2013 från Terminologicentrum TNC i Sverige
 • Deltagarlista
 • Nordterms publikationer
 • Författarregister