Nordterm 5

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nordterm 5: Behovet och nyttan av terminologiskt arbete på 90-talet

Nordterm-symposium 1991

Nordterm5.jpg

1993. 83 s. ISSN 0359-5390.

Beställ från TSK

Den 25–27 april 1991 anordnades i Esbo, Finland, ett symposium om ämnet Behovet och nyttan av terminologiskt arbete på 90-talet belyst från olika vetenskapers synvinklar. Symposiet behandlade terminologi i anknytning till knowledge engineering och andra former av avancerad teknologi och speciellt teorins olika tillämpningsformer inom naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig begreppsanalys och termbildning. Ämnet behandlades ur olika synvinklar, t.ex. språkvetenskap, informationsförsörjning, europeisk integration, och minoritetsspråk.

Innehåll:

 • Saatesanat
 • Förord
 • Terminology and Icelandic Language Policy, Kristján Árnason and Sigrún Helgadóttir
 • International standardisation of terms and definitions in electrical engineering, Tuomo Ilomäki
 • Internationell standardisering och dess inverkan på nationell terminologi, Anna-Lena Bucher
 • Compiling a lexical rulebase for a machine translation system, Pertti Nuutila
 • Terminologi i standarseringsarbejd, Frank Vernon Jørgensen
 • Är en ordbok en bok där man inte hittar vad man letar efter? Krista Varantola
 • Terminologisk service og nye datatekniske hjelpemidler – samisk terminologiarbeid, Björn Egerth
 • Hyper-TEPA: A Prototype for a Hypertermbank, Olli Nykänen
 • EG-terminologi lagrad i en termbank – ett hjälpmedel i översättningsarbetet och en dokumentation av faktiskt språkbruk, Kjell Westerberg
 • Terminologiske aktiviteter ved EF-institutionerne, Peter Ammundsen
 • Sammenfattning av symposiet, Heribert Picht
 • Förteckning över föredragshållare