Nordterm 13

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

NORDTERM 13: Terminologins terminologi på nordiska

2005

Tillgänglig i en termbank på adressen http://nordterm.iterm.dk/login.php

  • Användarnamn (Login name): NORDTERM
  • Lösenord (Password): NORDTERM


Terminologins terminologi på nordiska är en terminologisk ordlista som täcker de mest centrala begreppen inom områdena terminologiteori och terminologiarbete. Varje begrepp i ordlistan beskrivs i en termpost som innehåller följande information: den rekommenderade termen, synonym, definition och anmärkning.

De rekommenderade termerna och synonymerna i termposterna anges på nio nordiska språk: danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, norska (bokmål och nynorska), nordsamiska och svenska samt på engelska och franska. Definitionerna och anmärkningarna anges på sex nordiska språk: danska, finska, isländska, norska (bokmål och nynorska) och svenska. Relationer mellan alla begrepp som definieras i ordlistan åskådliggörs med hjälp av begreppsdiagram.

Ordlistan utarbetades av en projektgrupp med representanter från alla Nordterms medlemsorganisationer och är en revidering av publikationen NORDTERM 2. Terminologins terminologi från 1989.