Nordterm 22

Från Nordterm Wiki
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Nordterm 22: Begreppsarbete och informationshantering

(Helsingfors, Finland den 1–2 juni 2021)

Nordterm22.jpg

2021. 188 s. ISBN 978-952-9794-37-9 (PDF). ISSN 1100-9659.

Läs den elektroniska publikationen.

Terminologicentralen och Helsingfors universitet arrangerades evenemanget Nordterm 2021 som ett webbinarium den 1–2 juni 2021. Teman på webbinariet var ”Begreppsarbete och informationshantering”. Som en del av Nordterm 2021 arrangerades också möten i Nordterms styrgrupp och arbetsgrupper.

Denna e-publikation innehåller artiklar baserad på föredragen vid Nordterm 2021. Förutom artiklarna innehåller publikationen också rapporter från Nordterms styrgrupp och arbetsgrupper samt rapporter från de språkområden som representeras i Nordterm.


Innehåll:

 • Förord
 • Jim J. Yang & Marianne Aasgaard: Begrepsarbeid som en sentral del av informasjonsforvaltning
 • Riitta Alkula: Developing practical interoperability tools and methods for practical users
 • Stefano Testi: Skillnader och likheter mellan begreppsdiagram och begreppsmodeller
 • Bodil Nistrup Madsen: Polyhierarki og ikke-leksikaliserede begreber i terminologiske ontologier
 • Mikael af Hällström: Abstract: Enabling semantic interoperability in legal drafting
 • Ingebjørg Rype: Norsk tesaurus for sjanger og form
 • Ole Våge: På vei mot en felles terminologi i norsk helsevesen. Bruk av korpus i arbeidet med å omsetje Snomed CT til norsk
 • Virpi Kalliokuusi & Johanna Eerola: Informationshantering inom social- och hälsovården. Utveckling och harmonisering av verksamhetsmodeller för begreppsarbete
 • Henrik Nilsson: Terminologifrämjandet – om att fylla ett hål i Terminologi-Sverige
 • Gisle Andersen, Peder Gammeltoft & Kjetil Gundersen: Termportalen – fra forprosjekt til fast finansiering
 • Henrik Nilsson: Distansering, elicitering och facilitering – det ”nya” terminologiarbetet?
 • Lise Lotte Weilgaard Christensen & Irene Simonsen: Nabosprogslæring for voksne mhp. integration i arbejdslivet på begge sider af den dansk-tyske grænse
 • Marit Holm Torseth & Synne Solbakken: Verdien av informasjonsforvaltning i krisetid
 • Kerstin Lindmark: Begrepp utan gränser. En enkätundersökning om hur Scanias översättare världen över uppfattar termer från Södertälje
 • Pekka Linna & Satu Lindberg: Discretionary government grants glossary developed in close collaboration with the glossary’s future users
 • Annica Johansson: Abstrakt: Projekt Ordlista
 • Susanne Lervad & Morten Grymer-Hansen: Conceptual work and information management of textile technical terminology by Margrethe Hald et al.
 • Rapport från Nordterms styrgrupp 2019–2021
 • Beretning fra Terminologigruppen i Danmark 2019–2021
 • Rapport från Finland 2019–2021
 • Terminologiarbejde på Færøerne 2019–2021
 • Terminologiaktiviteter i Grønland 2019–2021
 • Rapport fra Island 2019–2021
 • Statusrapport for Norge 2019–2021
 • Nordiskt kunskaps- och resurscentrum för samiska språk
 • Terminologiverksamheten i Sverige 2019–2021
 • Arbeidsgruppe 1: Rapport om perioden 2019–2020
 • Arbeidsgruppe 2: Terminologi i Norden 2020
 • Program