Terminologiguiden

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Terminologiguiden – en introduktion till terminologiarbete i teori och praktik

(Heidi Suonuuti)

Nordterm8 sv.jpg

2004. 48 sid. ISBN 91-631-4906-0. ISSN 1100-9659.

Beställ från TNC

I samband med Terminologicentrum TNCs TISS-projekt översattes Guide to Terminology till svenska. Guiden skrevs ursprungligen av Heidi Suonuuti, tidigare chef vid Terminologicentralen TSK (tidigare Centralen för Teknisk Terminologi) tillika tidigare ordförande i ISOs tekniska kommitté ISO/TC 37. Hon baserade guiden på ISO-standarderna 704, 860 och 10241. Den svenska versionen av "Guide to Terminology", som fått titeln "Terminologiguiden – en introduktion till terminologiarbete i teori och praktik", har dock bearbetats något för att passa en bredare publik.

Terminologiguiden innehåller all grundläggande information om de moment som behövs för att framgångsrikt bedriva terminologiarbete, bl.a. begreppsanalys, definitionsskrivning och termval. Dessutom finns en lathund som sammanfattar stegen i ett terminologiprojekt samt en kort ordlista med de centrala svenska termerna på terminologiområdet med motsvarigheter på engelska och finska.

Paolo Sangregorio har formgivit boken och Jan Stenmark har skapat omslagsbilden.