Nordterm 6

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nordterm 6: Lägesrapport över terminologiarbetet i Norden

(NORDTERM-symposium 1993)

Nordterm6.jpg

1995. 75 s. ISSN 1100-9659

Beställ från TNC.

Nordtermförsamlingen möttes i november 1993 i Köpenhamn, i samband med en konferens om flerspråkig kommunikation som EG-kommissionens lokalkontor i Köpenhamn anordnade vid samma tidpunkt. Inom ramen för den konferensen hölls också en workshop om terminologisamarbete i Norden. Föredrag hölls om terminologi, förhållandet till dokumentation, standardisering och översättning i tre olika evenemang: "Flerspråkig kommunikation – Danmark, EG och Norden", "Terminologisamarbetet inom EG och Norden" och "Nordterm '93". Boken innehåller föredrag och inlägg med beröring till terminologi från alla tre evenemangen.

Innehåll:

 • Förteckning över föredragshållare
 • Förord

Flerspråkig kommunikation – Danmark, EG och Norden

 • Hvordan kan flersproget information og dokumentation praktiseres? (Henning Spang-Hanssen)
 • Sprog og standardisering – et europæisk perspektiv (Erik S Petersen)

Terminologisamarbetet inom EG och Norden

 • Status over terminologiarbejde i EF og Norden set i et internationalt perspektiv (Heribert Picht)
 • Kvalitetskrav och perspektiv (Anna-Lena Bucher)
 • Relationerna mellan framtidens terminolog och fackspråksöversättaren (David Canter (Sverige), Alex Andersen (EU))
 • Terminologisk uddannelse som "bindeled" mellem terminolog og fagsprogsoversætter (Bente Kristensen)

Nordterm '93

 • Terminologiarbetet inom Nordterm under perioden 1991–93 (Kjell Westerberg)
 • Inlägg i paneldiskussion om Nordterms roll under de kommande åren
  • En EU-oversætters terminologiske problemer og ønsker (Anders Bock)
  • Utbildning i terminologi för översättare och tolkar (Helge Niska)
  • Oversettelse på standardiseringens område og behov for termstøtte (Nina Zandjani)