Nordterm 12

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

NORDTERM 12: Terminologiskt smörgåsbord

(Visby, Sverige, 11–14 juni 2003)

Nordterm12.jpg

2005. 359 s. ISBN 91-631-5488-2. ISSN 1100-9659

Beställ från TNC

Nordterm 2003 arrangerades av TNC på Strand Hotel i Visby på Gotland den 11–14 juni 2003. Programmet inleddes denna gång med en kurs i begreppsmodellering. Kursledare var bl.a. Bodil Nistrup Madsen (DANTERMcentret), Ambjörn Naeve (CID/KTH) och Maria Areblad (ÖstgötaTerm). De två följande dagarna upptogs av Nordtermsymposiet där ett verkligt smörgåsbord av terminologirelaterade ämnen dukades upp. Sista dagen hölls Nordtermförsamlingen där Nordterms arbetsgrupper och styrgrypp rapporterade om sin verksamhet, liksom representanter från Grönland och från Europeiska terminologiföreningen (EAFT).

Innehåll:

 • Terminologiskt smörgåsbord
 • Välkomna till smörgåsbordet!
 • Dynamikk på grasrotplanet (Ari Páll Kristinsson, Ágústa Þorbergsdóttir)
 • Samordning av nationella terminologier inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ulla Gerdin)
 • Om terminologiarbetet inom statsförvaltningen i Finland (Tellervo Hyttinen)
 • Valtionhallinnon sanastotyöstä Suomessa (Tellervo Hyttinen)
 • Språk, domene og domenedynamikk (Christer Laurén, Johan Myking, Heribert Picht)
 • Norsk språkbank – en ressurssamling for industri og forskning (Torbjørg Breivik)
 • Semantic web, ontologies and linguistics (Robert Engels)
 • Begreppsmodellering i UML (Ambjörn Naeve)
 • Terminologiundervisning i ny skepnad – från klassrum till nätet (Anita Nuopponen)
 • Terminologisk begrebsmodellering (Bodil Nistrup Madsen, Hanne Erdman Thomsen, Carl Vikner)
 • En terminolog bland lexikografer: nya perspektiv på lexikografiskt ordboksarbete (Virpi Kalliokuusi)
 • Är terminologi en säljbar produkt? (Lena Jolkkonen)
 • Paikannussanasto ja Palontorjuntasanasto – Sanastohankkeiden rahoitus (Sirpa Suhonen)
 • Från artikelimpulsering till översättning av servicedokumentation. Terminologiarbete på Scania (Ingrid Almqvist)
 • Fra sprogteknologi til informationsstyring – 10 års udvikling i en større dansk virksomhed (Bertha Toft)
 • Optimering af videnstyringen på en virksomheds intranet (Karin Belhaj)
 • Synonymi i fackkommunikation – några exempel inom ekonomi och teknik (Niina Nissilä, Nina Pilke)
 • It-Terminologi-Udvalgets internetbaserede termbase og i-Term (Annemette Ruding, Anne Ketting, Bodil Nistrup Madsen)
 • Bank- och finansterminologiprojektet – ett översättarorienterat branschövergripande terminologiprojekt (Mari Suhonen)
 • Ekonomisk fackinformation om den europeiska monetära unionen framställd för allmänheten (Gisela Gurr)
 • EU-språkvårdaren och termarbetet (Aino Piehl)
 • EU-kielenhuoltaja ja termityö (Aino Piehl)
 • Terminologiarbete vid Europeiska centralbanken sett av en översättare (Margareta Tonkin)
 • Terminologiarbeid som del av oversettelsesprosessen (Cecilie Ovrum)
 • Terminologiarbejdet i Danmark 2001–2003
 • Rapport från Centralen för Teknisk Terminologi (TSK)
 • Rapport från Island 2001–2003
 • RTT og FTT 1938–2003
 • Terminologicentrum TNCs verksamhet 2001–2003
 • Terminologiarbejde i Grønland i domænet IT
 • Komparativ studie mellem Inuktitut og Kalaallisut
 • Terminologiskt samarbete på Europanivå. EAFT
 • Rapport från Nordterms styrgrupp 2001–2003
 • AG1 Terminologiforskning och terminologiutbildning
 • AG3 Nordisk harmonisering av terminologi
 • AG4 Terminologins terminologi
 • AG5 Nordterms Internetinformation
 • Minimässa
 • Beskrivning av Mogul
 • Nescit Systems
 • STAR TermStar, WebTerm och Transit
 • TRADOS Scandinavia AB
 • Program
 • Deltagarförteckning
 • Saffranspannkaka – en gotländsk specialitet