Nordterm 7

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nordterm 7: Terminologi og kvalitet

(NORDTERM-symposium 1995)

Nordterm7.jpg

1997. 212 s. ISSN 1100-9659

Beställ från Íslensk málstöð eller TNC.

I samband med Nordtermförsamlingen 1995 på Nordisk kursuscenter i Hvalfjarðarstrand, Island, ordnades också en nordisk terminologikonferens. Tre huvudsakliga teman behandlades: 1. Praksis – kvalitet – termbanker, 2. Terminologisk språkvård, 3. Metodutveckling, grundforskning. Boken innehåller de flesta föredrag som hölls under konferensen. Heidi Suonuuti, Finland, var inbjuden för att introducera sin nya guide om kvalitetssäkring i terminologiarbete, Guide to Terminology (som kom att bli NORDTERM 8).

Innehåll:


I Praksis – kvalitet – termbanker

 • Terminologiarbete av bättre kvalitet – hur och varför? (Olli Nykänen)
 • Guide avsedd för kvalitetssäkring i terminologiarbete (Heidi Suonuuti)
 • Basordlista – en förutsättning för kvalitet i terminologiarbete (Lars Törnqvist)
 • Lönsamhet och effektivering med terminologi – Terminologi, varför då? (Nils Rönnholm)
 • "Har kunderna någon glädje av att Posten arbetar med terminologi?" (Ulf Åsén)
 • Hur kan vi undvika bankkris i en termbank? (Seija Suonuuti)


II Terminologisk sprogplanlægning

 • Den norske utgåva av ICD-10: SGML-koding som terminologisk arbeidsredskap (Kjersti Rongen Breivega)
 • Nordsjøen som språkleg-kulturelt laboratorium – Eit tverrfagleg perspektiv på terminologisk språkplanlegging (Johan Myking)


III EU-projekter i Norden

 • The Creation of an Icelandic Term Bank for EEA Translations (Aldís Guðmundsdóttir)
 • EU-terminologi på tre språk – UD-basen som redskap i oversettelsesarbeidet (Cecilie Ovrum)
 • EU-projekt i Norden – Statusrapport fråm Sverige (juni 1995)
 • Översättningsverksamheten i samband med Finlands anslutning till Europeiska unionen (Olli Nykänen)
 • Nordisk termbank – Drøfting av en mulig samnordisk termbank (Håvard Hjulstad og Kjell Westerberg)


IV Metodeudvikling, grundforskning

 • Sprogbaserede informationssystemer i mellemstore virksomheder (Bertha Toft og Bernd Düsterbeck)
 • Begreb & Term – et terminologisk værktøj til PC'en (Christian Quist)
 • Applikasjon av terminologiforskning. Presentasjon av flerspråklige fagordbøker fra Norges Handelshøyskole (NHH) (Einar Hansen)
 • Ordforbindelser med verber samt verber i terminologiske databaser (Lotte Weilgaard Christensen)
 • Guidelines for Extracting Index Terms (Timo Lahtinen)


V Appendikser

 • Nordterm-församling (plenum) – Minnesanteckningar


Nordterms styringsgruppe:

 • Rapport for perioden november 1993 – november 1995
 • Rapporter fra arbejdsgrupper
 • Referat fra møte i Nordterms styringsgruppe
 • Nationale rapporter
 • Deltagerliste