Nordterm 4

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nordterm 4: Terminologiläran och dess relationer till andra områden

(Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990)

Nordterm4.jpg

1992. 339 s. ISSN 1100-9659

Beställ från TNC eller TSK

Den 3–13 september 1990 hölls i Mariehamn på Åland den fjärde, nordiska forskarkursen i terminologi i Nordterms regi. Kursen riktade sig till personer som forskar inom terminologiområdet, analyserar terminologin inom det egna fackområdet t.ex. som ett led i forsknings- eller utredningsarbete, eller yrkesmässigt sysslar med terminologiarbete eller närbesläktade arbetsuppgifter, främst inom informations- och dokumentationsområdet, översättning, etc. Boken, som innehåller föredragen från kursen i något omarbetad form, är intressant för dessa grupper och för alla som är intresserade av terminologi.

Innehåll:

 • Förteckning över föredragshållare
 • Förord
 • Terminologilæren og dens anvendelse (Christer Laurén & Heribert Picht)
 • Begrebet – et centralt element i terminologilæren (Heribert Picht)
 • Definition och andra sätt att förklara begrepp (Christer Laurén)
 • Begreppsrelationer och -system (Anita Nuopponen)
 • Avgränsning av fackområdet och inriktning på målgrupp (Kjell Westerberg)
 • Hur skriver man definitioner i praktiken? (Heidi Suonuuti & Pia Kuusela-Opas)
 • Termen – uttrykkssida (Håvard Hjulstad)
 • Terminologi och lexikografi (Bo Svensén)
 • Om flertydighet – både inom allmänspråket och vid användningen av facktermer (Christina Alm-Arvius)
 • Lexicographical and terminological tools in translation (Krista Varantola)
 • Begrepp och språkbundna betydelser – hur urskilja deras beståndsdelar? (Christina Alm-Arvius)
 • Harmonisering av begrepp och termer (Heidi Suonuuti)
 • Datamaskinstøttet termino- / leksiko- -logi / -grafi (Håvard Hjulstad)
 • Computer-assisted Concept Analysis for Terminology Work (Ingrid Meyer)
 • Termbanker – från kartotek till CD-ROM (Göran Walter)
 • Terminologiska skolor (Christer Laurén & Heribert Picht)
 • Statusrapport om fackspråk och terminologi i Europa och Norden (Christer Laurén & Heribert Picht)
 • Overview of Terminology and Language Planning in Canada (Christine Leonhardt)
 • Representing concepts as structured objects (Lars Ahrenberg)
 • Machine Translation (Harri Jäppinen)
 • Hypertext and terminology work (Olli Nykänen)
 • Databassökning – ett ovanligt rörelsemönster (Bernhard Lindahl)
 • Terminologi anvendt i databasesøking (Jon Anjer)
 • Förteckning över kursdeltagare