Dóra Hafsteinsdóttir

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

DEN ISLÄNDSKA SPRÅKBYRÅNS WEBBASERADE ORDBANK (ORÐABANKA ÍSLENSKRAR MÁLSTÖÐVAR)

Ordbanken har fram till i dag varit Språkbyråns främsta webbaserade databehandlingsprojekt. Det var 1979 som tankarna om en datoriserad termbank i ett nätverk först dök upp hos Isländska språknämnden. Idén gick i huvudsak ut på att spara data i en stordator åtkomlig från arbetsstationer. Sedan dess har en teknisk revolution ägt rum i datavärlden; men idén är i grunden densamma, den enda skillnaden är att nu är datornätet datorn. Projektet startade 1996 och gjordes allmänt tillgängligt på Webben 1997.

Ordbankens struktur: Ordbanken är uppdelad i två huvudsektioner, en beredningssektion och en visningssektion. Varje sektion innehåller ordlistor inom olika ämnesområden. Visningssektionen är allmänt sökbar/tillgänglig på Webben, och beredningssektionen är den avdelning där ägarna till och redaktörerna av de olika ordlistorna har sina särskilda områden med exklusiv och oinskränkt åtkomst, där de kan uppdatera sitt arbete och skapa nya ordlistor. När ägaren till en ordlista är redo att publicera sitt arbete, kopierar ordbanksredaktören ordlistan från beredningssektionen till visningssektionen, och på så sätt lägger man antingen till en ny ordlista eller uppdaterar en existerande. Ordbanken kan uppdateras hela tiden var än redaktörerna befinner sig i världen, så länge de är uppkopplade till Internet, och redaktörerna och andra brukare kan använda de webbläsare de gillar bäst för redigering respektive sökning, eftersom de inte är bundna till en enda plattform.

Alla ordlistor innehåller termer på isländska. I de tvåspråkiga ordlistorna är engelska det vanligaste språket förutom isländska, men många ordlistor är flerspråkiga, och de mest frekventa språken utöver isländska och engelska är danska, tyska, norska, svenska och franska.

Nyordsdatabas: Bland ordlistorna i ordbanken finns en nyordsdatabas, som Språkbyrån har upprättat genom ett webbaserad gränssnitt. Denna ordlista har vuxit fram så småningom och innehåller huvudsakligen nyord som bildats eller aktualiserats genom språkbyråns telefonrådgivning.

Ordbankens webbaddress är http://www.ismal.hi.is/ob