Nordterm-församling 2001

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

NORDTERM 2001

Tusby, Finland 13—16 juni 2001

PROGRAM

Tisdagen den 12 juni 2001

Ankomst

19.00—22.00 Middag


Onsdagen den 13 juni 2001

KURS mer information om kursen

9.30 Registrering
10.15 Terminologiska metoder — vad och för vem?
11.00 Kaffe
11.15 Begreppsanalys — att skapa ordning och reda
12.15 Lunch
13.00 Begreppsanalys — att skapa ordning och reda
13.45 Definitioner — att förmedla det fackliga vetandet
Kaffe
15.00—16.30 Hur ska det heta? — om termbildning
18.00 Middag
19.00 Registrering
20.00 Välkomstmottagning


Torsdagen den 14 juni 2001

SYMPOSIUM
Under symposiet ordnas tolkning från finska till svenska och från svenska, danska och norska till finska.

8.30 Registrering
Ordförande Sigrún Helgadóttir
9.00 Öppning av NORDTERM 2001
Mikael Reuter, TSKs styrelseordförande
9.15 Ülle Männart, Estonian Legal Translation Centre: Terminology management in the translation environment: Estonian experience
10.00 Dóra Hafsteinsdóttir, Íslensk málnefnd: Den isländska språkbyråns webbaserade ordbank (orðabanka Íslenskrar málstöðvar)
10.30 Kaffe
10.45 Krista Lagus, Tekniska högskolan, Forskningsenheten för neurala nät: Self-organizing maps for studying the similarities in term usage
11.30 Timo Lahtinen, Conexor: Conexorin NaviTerm tunnistaa termit. Conexors NaviTerm finner termerna
12.00 Anita Nuopponen, Vasa universitet: Terminologisk analys som forskningsmetod
12.30 Lunch
Ordförande Anna-Lena Bucher
14.00 Nina Pilke, Vasa universitet: Att strukturera vetande om fackspecifika handlingar och händelser
14.30 Jógvan í Lon Jacobsen, Fróðskaparsetur Føroya: Holdninger i færøsk terminologi
15.00 Kaffe
15.30 Anneke Askeland, RTT: Terminologi i tospråklige allmennordbøker
16.00 Inkeri Vehmas-Lehto, Helsingfors universitet, institutionen för översättningsvetenskap: Ordböcker växer inte på träd — Om ett terminologiskt projekt med studenter
16.20 Päivi Pasanen, Helsingfors universitet, institutionen för översättningsvetenskap: Ny finsk-rysk forstordbok — Ett projekt i samarbete med studentgrupper. Koordinatorns synpunkter
18.00 Grillkväll


Fredagen den 15 juni 2001

SYMPOSIUM
Under symposiet ordnas tolkning från finska till svenska och från svenska, danska och norska till finska.

8.30 Registrering
Ordförande Kjell Westerberg
9.00 Riitta Brelih, Statsrådets kansli: Översättning av författningar till främmande språk
9.30 Eija Puttonen, Finlands Bank: Termekvivalenter i kulturspecifikt terminologiarbete — Exempelfall pensionssystemen
10.00 Sami Kangasharju, Mendez: Termikäännöksen syntyminen nykyaikaisessa lokalisointiprojektissa (Om översättning av termer i lokaliseringsprojekt)
10.30 Kaffe
10.50 Håvard Hjulstad, RTT: ISO/TC 37 — som den var, som den blir, og oss andre
11.20 Seija Suonuuti, Nokia Networks och Asko Nykänen, Kielikone: Verkostoituminen, sanastotyö ja termipankit (Nätbildning, ordlistearbete och termbanker)
12.00 Sirpa Kuusisto-Niemi, STAKES: Utvecklingstankar för terminologiskt samarbete mellan terminologen och klienten
12.30 Lunch
Ordförande Håvard Hjulstad
14.00 Helena Palm, TNC och Karin Carlson, Svenska biotermgruppen — två år senare
14.30 Åsa Holmér, TNC, Annemette Ruding, DANTERMcentret och Katri Seppälä, TSK: Snabel-a, kröllalfa, ät-merkki... det går med det nordiska!
15.00 Kaffe
15.30 Susanne Lervad, Université Lyon 2 och Henrik Nilsson, TNC: EAFT med nordiska ögon
16.00— Presentation av Nordterms arbetsgrupper (AG) och möten i dem.

Alla symposiets deltagare välkomnas att delta i ett av mötena:

  • AG 1: Terminologiforskning och -utbildning, ordförande Helena Palm
  • AG 2: Datorstött terminologiarbete, ordförande Håvard Hjulstad
  • AG 3: Nordisk harmonisering av terminologi, ordförande Åsa Holmér
  • AG 4: Terminologistandardisering, ordförande Kjell Westerberg
  • AG 5: Nordterms Internetinformation, ordförande Lena Jolkkonen

Nordterms styrgruppsmöte

18.00 Middag
20.00 Bastubad


Lördagen den 16 juni 2001

NORDTERM-FÖRSAMLING och 25-ÅRSJUBILEUM
Ordförande Lena Jolkkonen

9.00 Nordterm-församling:
  • Anna-Lena Bucher och Virpi Kalliokuusi: Om terminologicentralernas strategier
  • Anna-Lena Bucher: Nordterm 25 år — Kort resumé
  • Presentation av deltagarnas institutioner
  • Rapporter från arbetsgrupper och styrgruppen

Avslutning av NORDTERM 2001

12.30 Lunch
14.00—17.00 Kulturellt program: guidad bussutfärd till Jean Sibelius hem Ainola och konstnär Halonens ödemarksateljé Halosenniemi. Kaffe i Ainola.
18.00 Middag: NORDTERMs 25-årsjubileum, festcollage: Håvard Hjulstad, Kjell Westerberg m.m.


Söndagen den 17 juni 2001

Avfärd


Arrangör: Tekniikan Sanastokeskus (TSK)
Centralen för Teknisk Terminologi (TSK)
Albertsgatan 23 A 12
FIN-00120 Helsingfors

i samarbete med Nordiska språkrådet
och med stöd av Conexor Oy, Kielikone Oy och Mendez Oy