Helena Palm, Karin Carlson

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

SVENSKA BIOTERMGRUPPEN - TVÅ ÅR SENARE

Svenska biotermgruppen är ett terminologiskt nätverk med syfte att samordna och nyskapa svensk terminologi inom molekylärbiologi, mikrobiologi, genetik, cellbiologi osv. (de molekylära livsvetenskaperna). Gruppen är tvärvetenskapligt sammansatt av forskare, vetenskapsinformatörer och språkvetare. Sedan starten hösten 1999 har vi lagt ut ett hundratal termposter och ett femtiotal termfrågor på vår webbplats http://www.tnc.se/bioterm/, och arbetet har välkomnats av både naturvetare och språkvetare.

Vid det förra Nordtermsymposiet berättade jag om mina planer att i Svenska datatermgruppens anda starta en biotermgrupp. Nu är arbetet alltså igång, och jag vill gärna dela med mig av mina erfarenheter hittills. Hur arbetar man terminologiskt effektivt inom ett så snabbväxande och internationellt fält? Hur hittar man aktiva deltagare? Hur väger man samman forskares och informatörers krav på terminologi? Hur hittar man finansiering? Inom alla dessa områden har vi stött på problem, som vi mer eller mindre framgångsrikt försökt lösa.

Eventuellt deltar även Karin Carlson, professor i mikrobiologi på Uppsala universitet, och berättar om sina erfarenheter av Biotermgruppen. Karin har sedan länge fört fram vikten av svensk naturvetenskaplig terminologi, och var därför en given Biotermdeltagare från start. När gruppen nyligen ombildades till ideell förening utsågs Karin till ordförande.

Helena Palm
sekreterare i Svenska biotermgruppen
c/o Terminologicentrum TNC
Västra vägen 7 B
S-169 61 SOLNA
tel: +46 8 446 66 03
fax: +46 8 446 66 29
e-post: helena.palm@tnc.se