Kurs

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Grundkurs i terminologi

Kursen omfattar en genomgång av de terminologiska grundprinciperna och tar upp frågor som anknyter sig till begreppsanalys, begreppsrelationer, begreppssystem, definitioner och termbildning. Alla teman diskuteras med hjälp av exempel och övningar.

Kursen vänder sig till alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med yrkesmässig kommunikation och vill få kännedom om praktiska och effektiva hjälpmedel som kan användas när det fackliga vetandet produceras, används, lagras, bearbetas, överförs, omarbetas, förmedlas, översätts eller tolkas.

Undervisningsspråket är svenska. Antalet kursdeltagare är max. 25.

Kursprogram, onsdagen den 13 juni 2001

10.15 Terminologiska metoder - vad och för vem?
11.00 Kaffe
11.15 Begreppsanalys - att skapa ordning och reda
12.00 Lunch
13.00 Begreppsanalys - att skapa ordning och reda
13.45 Definitioner - att förmedla det fackliga vetandet
14.30 Kaffe
15.00-16.30 Hur ska det heta? -om termbildning

Kursledare: FD Anita Nuopponen, Vasa universitet
FD Nina Pilke, Vasa universitet