Susanne Lervad, Henrik Nilsson

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

EAFT MED NORDISKA ÖGON

Den europeiska terminologiföreningen EAFT har, sedan årsmötet i Paris i mars 2000, en ny styrelse och många nya idéer och projekt. Ett av de viktigaste är en världskonferens för terminologi, "Terminology Summit/Sommet de terminologie". Konferensen, som är tänkt att gå av stapeln i Strasbourg under senhösten 2001, arrangeras inom det "Europeiska språkåret" och kommer att ha särskild tonvikt på terminologi och undervisning. Föredraget kommer därför på flera sätt att kunna följa upp Nordterm'99 där fokus låg på metodik i terminologiundervisningen (och där även Susanne Lervad berättade om EAFT).

Den nya styrelsens starkare nordiska profil (2 svenska och 1 dansk ordinarie styrelseledamot och 2 danska suppleanter) och upprättandet av ett samarbets-avtal mellan Nordterm och EAFT gör det extra viktigt att se vilka aspekter av det nordiska terminologiarbetet som kan vara användbara i andra europeiska länder (och vice versa).

Föredraget kommer även att ta upp det som hänt i föreningen sedan den nya styrelsen tillträdde och de resonemang och frågor som behandlats, t.ex. :

  • Utarbetande av en ny elektronisk sampublikation om terminologi
  • Samarbete kring undervisning i terminologi, lämpliga läromedel, etc.
  • Arbetet med ETIS, den europeiska servern för terminologi-information, (som är ett av resultaten av MLIS-projektet TDCNet, och som delvis handhas av EAFT). Vad kommer den att innehålla framöver i form av nordiskt material?

Susanne Lervad
lervad@easynet.fr

Henrik Nilsson
henrik.nilsson@tnc.se

EAFT bildades 1996 som ett resultat av Pointer-projektet (där ju TNC medverkade). Pointer-konsortiet rekommenderade tre åtgärder på europeisk nivå för bildandet och upprätthållandet av en terminologisk infrastruktur för Europa:

  • bildandet av en intresseförening EAFT som skulle ge terminologiprofessionen en status som den inte har i dag; dessutom skulle den vara ett forum för alla terminologiintresserade och samordna aktiviteter av olika slag
  • skapandet av organisationen ELRA som skulle tillhanda olika språkliga verktyg på kommersiell basis
  • skapandet av en European Terminology Information Server (ETIS) med all möjlig terminologiinformation.