Digitalisering

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Digitalisering av Nordterms konferensrapporter

Under 2005 inleddes, med stöd från Nordplus, ett projekt som syftar till att systematiskt digitalisera Nordterms konferensrapporter och samla dessa till en korpus med texter om terminologiteori och praktiskt terminologiarbete. En sådan korpus skulle tjäna flera syften:

  • Ge enkel och kostnadsfri tillgång till artiklar om olika aspekter av terminologi (teori, metoder, praktikfall).
  • Digitalisering och lagringen av innehållet underlättar sökning i rapporterna på t.ex. specialiserade ämnen vilket inte tidigare varit möjligt eftersom rapporterna i de flesta fall saknar index och register.
  • Ge en bild av hur teori och metodik inom terminologin utvecklats i de nordiska länderna de senaste 20 åren.
  • Förstärka Nordens ställning bland terminologer i Europa och kanske t.o.m. uppmuntra till översättning av dessa nordiska artiklar till andra språk.

Effekten av en ökad tillgänglighet av detta material blir stor för alla som intresserar sig för terminologi och terminologiarbete i och utanför de nordiska länderna i och med att flertalet artiklar, som fortfarande kan vara intressanta i forsknings- och utbildningssammanhang, enklare når intresserade parter.

Terminologicentrum TNC har, i samråd och samverkan med övriga Nordtermpartner, inlett arbetet med inskanning av några rapporter som inte längre finns till försäljning. En del arbete vad gäller tillstånd från författare etc. återstår varför publicering här på Nordterms webbplats kommer att ske successivt.