Riitta Brelih

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

ÖVERSÄTTNING AV FÖRFATTNINGAR TILL FRÄMMANDE SPRÅK

Som en följd av de ökade internationella kontakterna ökar behovet att översätta den nationella lagstiftningen till främmande språk. Störst är behovet när det gäller översättningar till engelska. Frågan har dryftats många gånger tidigare, men 1997 gjordes ett stort framsteg. Utgående från en utredning som gjorts av en arbetsgrupp utfärdades "statsrådets principbeslut om översättning av författningar till främmande språk".

Principbeslutet förpliktar ministerierna att kartlägga översättningarna av författningar inom sitt eget förvaltningsområde och se till att inga överlappningar sker samt att handla så att information om befintliga översättningar finns att tillgå centralt. Ministerierna förpliktas också att upprätthålla terminologin inom sitt förvaltningsområde samt att utnämna en tjänsteman som svarar för samordningen av översättningarna och är kontaktperson vid ministeriet.

Justitieministeriet har till uppgift att utarbeta anvisningar för översättarna. Anvisningarna innehåller också den centrala terminologin i branschen (till en början endast på engelska). Terminologin upprätthålls av justitieministeriet med stöd av statsrådets språktjänst. Enligt principbeslutet är justitieministeriet också skyldigt att upprätthålla ett gemensamt register över författningsöversättningarna. Det finns två register, en referensdatabas över författningsöversättningarna och en fulltextdatabas.

I mitt föredrag berättar jag om hur vi uppnått dessa mål och om det nuvarande