Organisation

Från Nordterm Wiki
Version från den 27 juni 2017 kl. 10.11 av Admin (Diskussion | bidrag) (Styrgruppen och arbetsgrupperna uppdaterade.)


Hoppa till: navigering, sök

Flags new.gif

Nordterms mål och verksamhetsområde

Nordterm ämnar vara ett nordiskt forum och nätverk för terminologiarbete. Nordterm ska:

 • främja och säkra det nordiska samarbetet kring terminologi genom utbyte av information, erfarenheter och arbetsresultat; genom gemensamma projekt och genom att arrangera konferenser och symposier,
 • säkra de nordiska ländernas inflytande på och andel i den terminologiska utvecklingen på ett internationellt plan genom samarbete och gemensamt fastslagna riktlinjer,
 • verka inom terminologisk forskning, praktiskt terminologiarbete, terminologiutbildning och andra aktiviteter som har med terminologi att göra.

Den viktigaste av Nordterms aktiviteter är Nordterm-församlingen som sammanträder vartannat år. Nordterm-församlingen är ett forum som är öppet för alla terminologiintresserade i de nordiska länderna. I samband med Nordterm-församlingen arrangeras en nordisk terminologikonferens.

Nordterm deltar aktivt i terminologistandardiseringsarbetet och flera av Nordterms medlemsorganisationer är representerade på olika nivåer i ISO/TC 37.

Här kan du läsa Nordterms stadgar.


Nordterm-organisationerna

Nordterms kärna utgörs av terminologicentralerna i de nordiska länderna:

Förutom dessa deltar även ett stort antal andra organisationer och personer i Nordterms verksamhet.

Styrgrupp

Nordterms styrgrupp är Nordterms högsta organ som samordnar aktiviteterna och representerar Nordterm i internationella sammanhang. Styrgruppen består av en representant för var och en av Nordterm-organisationerna.

Nordterms styrgrupp 2017–2019 utgörs av

 • Danmark: Hanne Erdman Thomsen, DANTERM Research (ordförande)
  • suppleant: Bodil Nistrup Madsen, DANTERMcentret
 • Finland: Katri Seppälä, TSK
  • suppleant: Mari Suhonen, TSK
 • Island: Ágústa Þorbergsdóttir, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
  • suppleant: Ari Páll Kristinsson, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 • Norge: Marianne Aasgaard, Språkrådet
  • suppleant: Ole Våge, Språkrådet
 • Sverige: Åsa Holmér, TNC
  • suppleant: Henrik Nilsson, TNC
 • Sápmi: Marko Marjomaa, Sametinget i Finland

Arbetsgrupper

Genomförandet av de terminologiska aktiviteterna sker i Nordterms arbetsgrupper.

Nordterms arbetsgrupper är

 • AG1 — Terminologiforskning och terminologiutbildning
  • Ordförande: Nina Pilke, Vasa universitet
  • Vice ordförande: Marita Kristiansen, Norges Handelshøyskole
  • Sekreterare: Åsa Holmér, TNC
 • AG2 — Termhanteringsverktyg
  • Ordförande: Henrik Nilsson, TNC
  • Sekreterare: Gisle Andersen, Norges Handelshøyskole
 • AG5 — Nordterms Internetinformation
  • Ordförande: Henrik Nilsson, TNC
  • Sekreterare: Mari Suhonen, TSK