Organisation

Fra Nordterm Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Flags new.gif


Mål og rammer for Nordterm

Nordterm skal være et nordisk forum og netværk for terminologiarbejde og skal:

 • fremme og sikre det nordiske samarbejde om terminologi gennem udveksling af information, erfaringer og arbejdsresultater, gennem fællesprojekter og ved at holde konferencer og seminarer,
 • sikre de nordiske landes indflydelse og rolle inden for udviklingen af terminologi på et internationalt plan ved fælles tiltag og ved udviklingen af fælles retningslinier,
 • drive terminologiforsking, praktisk terminologiarbejde, terminologiuddannelse og andre terminologirelaterede aktiviteter.

Den vigtigste af Nordterms aktiviteter er Nordterm-forsamlingen som finder sted hvert andet år. Forsamlingen er et forum som er åbent for alle terminologiinteresserede i de nordiske lande. I forbindelse med forsamlingen arrangeres der en nordisk terminologikonference.

Nordterm tager aktivt del i arbejdet med terminologistandardisering, og flere af medlemsorganisationerne i Nordterm er repræsenteret på forskellige niveauer i ISO/TC 37.

Her kan du læse vedtægterne for Nordterm.


Nordterm-organisationerne

Terminologicentrene i de nordiske lande er kernen i Nordterm:

Foruden disse har mange andre organisationer og personer taget del i Nordterm-aktiviteter.


Styringsgrupp

Det øverste organ i Nordterm er styringsgruppen, som koordinerer aktiviteterne og repræsenterer Nordterm internationalt. Styringsgruppen består af én repræsentant fra hver Nordterm-organisation.

Styringsgruppen udgøres i 2023–2025 af:

 • Danmark: Lotte Weilgaard, Terminologigruppen
  • suppleant: Lina Henriksen, Terminologigruppen
 • Finland: Katri Seppälä, Sanastokeskus
  • suppleant: Mari Suhonen, Sanastokeskus
 • Færøyene: Kristin Marjun Magnussen, Málráðið
 • Grønland: Tuperna Møller, Oqaasileriffik
 • Island: Ágústa Þorbergsdóttir, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (ordfører)
  • suppleant: Ari Páll Kristinsson, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 • Norge: Marianne Aasgaard, Språkrådet
  • suppleant: Ann Helen Langaker, Språkrådet
 • Sverige: Karin Webjörn, Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
 • Sápmi: Mika Saijets, Sámi Giellagáldu

Arbejdsgrupper

Det er arbejdsgrupperne i Nordterm som gennemfører de terminologiske aktiviteter.

Arbejdsgrupperne er:

 • AG1 — Terminologiforsking og terminologiuddannelse
  • Ordfører: Nina Pilke
  • Sekretær: Åsa Holmér, Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
 • AG2 — Terminologi - digitalisering og værktøjer
  • Ordfører: Marianne Aasgaard
  • Sekretær: Henrik Nilsson