Organisasjon

Fra Nordterm Wiki
Hopp til navigeringHopp til søk

Flags new.gif

Mål og verksemdsområde for Nordterm

Nordterm skal vere eit nordisk forum og nettverk for terminologiarbeid og skal:

 • fremje og tryggje det nordiske samarbeidet om terminologi gjennom utveksling av informasjon, røynsler og arbeidsresultat, gjennom fellesprosjekt og ved å halde konferansar og seminar,
 • sikre at dei nordiske landa har innverknad på og er med i den terminologiske utviklinga på internasjonalt plan gjennom samarbeid og retningsliner som er fastlagde i fellesskap,
 • drive med terminologiforsking, praktisk terminologiarbeid, terminologiutdanning og anna verksemd som har med terminologi å gjøre.

Den viktigaste aktiviteten i Nordterm er Nordterm-forsamlinga annakvart år. Forsamlinga er eit forum som er ope for alle terminologiinteresserte i dei nordiske landa. I samband med forsamlinga blir det skipa til ein nordisk terminologikonferanse.

Nordterm tek aktivt del i arbeid med terminologistandardisering, og fleire av medlemsorganisasjonane i Nordterm er representerte på ulike nivå i ISO/TC 37.

Her kan du lese vedtektene for Nordterm.


Nordterm-organisasjonane

Terminologisentra i dei nordiske landa er kjernen i Nordterm:

I tillegg til desse har mange andre organisasjonar og personar tatt del i Nordterm-aktivitetar.


Styringsgruppa

Det øvste organet i Nordterm er styringsgruppa, som samordnar aktivitetane og representerer Nordterm internasjonalt. Styringsgruppa er sett saman av éin representant for kvar Nordterm-organisasjon.

Styringsgruppa har i 2023–2025 denne samansetnaden:

 • Danmark: Lotte Weilgaard, Terminologigruppen i Danmark
  • vararepresentant: Lina Henriksen, Terminologigruppen i Danmark
 • Finland: Katri Seppälä, Sanastokeskus
  • vararepresentant: Mari Suhonen, Sanastokeskus
 • Færøyene: Kristin Marjun Magnussen, Málráðið
 • Grønland: Tuperna Møller, Oqaasileriffik
 • Island: Ágústa Þorbergsdóttir, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (leiar)
  • vararepresentant: Ari Páll Kristinsson, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 • Noreg: Marianne Aasgaard, Språkrådet
  • vararepresentant: Ann Helen Langaker, Språkrådet
 • Sápmi: Mika Saijets, Sámi Giellagáldu
 • Sverige: Karin Webjörn, Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Arbeidsgrupper

Det er arbeidsgruppene i Nordterm som gjennomfører dei terminologiske aktivitetane.

Arbeidsgruppene er:

 • AG1 — Terminologiforsking og terminologiutdanning
  • Ordførar: Nina Pilke
  • Sekretær: Åsa Holmér, Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
 • AG2 — Terminologi – digitalisering og verktøy
  • Ordførar: Marianne Aasgaard
  • Sekretær: Henrik Nilsson