Nordterm 2015

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nästa Nordterm-konferens, Nordterm 2015, har titeln Förvaltning av fackspråk i samhället – Vem har ansvaret? Vem tar ansvar? Konferensen hålls i Reykjavík 9–12 juni 2015 i Háskólabíó som ligger på universitetsområdet.

På webbplatsen Nordterm 2015 hittar man alla nödvändiga upplysningar.


Inbjudan till att skicka in abstrakt till föredrag – Praktiska upplysningar

 • 20–25 minuter för varje föredrag
 • Abstrakt:
  • måste omfatta ca en halv A4-sida (1 500 tecken)
  • ska vara skrivet på ett nordiskt språk (abstrakt på finska och isländska ska också ha en version på danska, norska eller svenska)


 • Förutom abstraktet ska följande upplysningar finnas med i samma dokument:
  • Namn på föredragshållare
  • Namn på organisation, institution eller företag
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Titel och andra relevanta upplysningar (max 140 tecken)


 • Abstraktet skrivs i Word-format. Ge dokumentet ett tydligt namn, t.ex. EFTERNAMN_abstrakt_Nordterm2015.doc.
 • Skicka in ditt abstrakt senast den 15 februari 2015 till nordterm2015@nordterm2015.is. Skriv "Abstrakt till Nordterm 2015" i ämnesraden.
 • Senast den 1 mars 2015 får föredragshållarna svar.
 • Föredragen kommer att publiceras och därför ombeds föredragshållarna att leverera sina manuskript senast den 1 oktober 2015.
Árni Magnússon-institutet