Anita Nuopponen

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök

TERMINOLOGISK ANALYS SOM FORSKNINGSMETOD

I litteraturen beskrivs terminologiska metoder vanligen från terminologiarbetets synvinkel och betoningen är på den normativa aspekten. Mycket av teorin och analysmetoderna som har utvecklats för terminologiarbetet kunde ses också som en del av vilken som helst forskningsprocess. Alla forskare måste definiera sina begrepp, jämföra begrepp och termer som andvänds av andra forskare, reda ut deras begreppssystem och presentera sina egna system, osv. Syftet med detta inlägg är att diskutera terminologins teori och metoder som redskap vid vetenskaplig forskning.