Prošeavttat

Nordterm Wiki

Flags new.gif


Áigeguovdil


Čađahuvvon

 • Terminologins terminologi (NORDTERM 2) ođasmahtton 2005. Ođasmahtton sátnelistu lea dál gávdnamis tearbmabáŋkkus, geahča NORDTERM 13: Terminologins terminologi på nordiska. TNC lea koordineren prošeavtta.
 • Nordterm interneahttasiiddut ođasmahtton 2005. TSK lea koordineren prošeavtta.
 • Nordterm-Net
 • Nordisk förvaltningsordbok, Nordiska rådet 1991, ISBN 91-88112-13-6
 • Nordisk arbetarskyddsordlista
  • Deltagande terminologiorgan var Centralen för Teknisk Terminologi, Tekniska nomenklaturcentralen, Rådet för Teknisk Terminologi och Terminologiafdelningen vid Handelshøjskolen i København.
  • Den samnordiska upplagan: Nordisk arbetarskyddsordlista (TSK 3), ISBN 951-801-403-5, ISSN 0359-5390
  • Den finska upplagan: Työsuojelusanasto (TSK 7), ISBN 951-95566-6-4.
  • Den norska upplagan: Ordbok for arbeidervern (RTT 49), ISBN 82-00-07565-6.
  • Den svenska upplagan: Arbetsmiljöordlista (TNC 79), ISBN 91-7196-079-1, ISSN 0081-573X