Almmustáhttimat

Nordterm Wiki
Jump to navigationJump to search

Flags new.gif

Nordterm almmustahttimiid oažžu Nordterm terminologiijaguovddážiin. Eanet dieđuid gos čálus vuvdojuvvo oaččut juohke čállosa siiddus.

Njuolggádusat

 • NORDTERM 1: Nordterm. Guidelines, Retningslinier, Säännöt, Reglur, Retningslinjer, Riktlinjer. 1989. 20 s.
 • Njuolggádusat 2022

Raporttat

Buot dollon konferánssain, seminárain ja terminologiijagurssain leat almmustahttojuvvon raporttat.

 • NORDTERM 22: Nordterm 2021 — Begreppsarbete och informationshantering. Rapport från Nordterm 2021. Helsingfors, Finland, 1–2 juni 2021.
 • NORDTERM 21: Nordterm 2019 — Terminologiens rolle i sprogteknologiske applikationer som fx virtuelle assistenter og maskinoversættelse. Rapport fra Nordterm 2019. København, Danmark, 11.–14. juni 2019.
 • NORDTERM 20: Nordterm 2017 — Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem? Rapport fra Nordterm 2017. Kongsberg, Norge, 12.–15. juni 2017.
 • NORDTERM 19: Nordterm 2015 — Forvaltning af fagsprog i samfundet. Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Rapport fra Nordterm 2015. Reykjavík, Ísland, 9.–12. juni 2015.
 • NORDTERM 18: Nordterm 2013 — Från förarbete till förvaltning – terminologiarbete steg för steg. Rapport från Nordterm 2013. Stockholm, Sverige, 17—20 juni 2013.
 • NORDTERM 17: Nordterm 2011 — Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer. Rapport från Nordterm 2011. Vasa, Finland, 7—10 juni 2011.
 • NORDTERM 16: Nordterm 2009 — Ontologier og taksonomier. Rapport fra NORDTERM 2009. København, Danmark, 9.–12. juni 2009.
 • NORDTERM 15: Nordterm 2007 — Kunnskap og fagkommunikasjon. Rapport fra Nordterm 2007. Bergen, Norge, 13.–16. juni 2007.
 • NORDTERM 14: Nordterm 2005 — Ord og termer. Proceedings fra Nordterm 2005. Reykjavík, 9.–11. juni 2005.
 • NORDTERM 12: Nordterm 2003 — Terminologiskt smörgåsbord. Rapport från Nordterm 2003. Visby, Sverige, 11–14 juni 2003.
 • NORDTERM 11: Nordterm 2001. Rapport från Nordterm 2001. Tusby, Finland den 13–16 juni 2001.
 • NORDTERM 10: Nordterm '99. Proceedings fra Nordterm '99. Schæffergården, den 13.–15. juni 1999.
 • NORDTERM 9: Nordterm '97. Rapport fra Nordterm '97. Guovdageaidnu 24.–27 juni 1997.
 • NORDTERM 7: Terminologi och kvalitet. Nordterm-symposium 1995.
 • NORDTERM 6: Lägesrapport över terminologiarbetet i Norden 1993. Nordterm-symposium 1993 i Köpenhamn.
 • NORDTERM 5: Behovet och nyttan av terminologiskt arbete på 90-talet. Nordterm-symposium 1991.
 • NORDTERM 4: Terminologiläran och dess relationer till andra områden. Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland, september 1990.
 • NORDTERM 3: Terminologi, edb og vidensteknik. Nordtermsymposium 1989.
 • NORDTERM 1987: Oslo 14.–16 mai 1987.
 • NORDTERM 1985: Reykjavík, 27.–29. júní 1985.
 • NORDTERM 1984: "Finns det en terminologisk medvetenhet i samhället idag?" Rapport från ett Nordtermseminarium den 28–29 maj 1984 på Hässelby Slott, Stockholm.
 • NORDTERM 1983: Seminarium: Datorstött terminologiarbete, 3–5 maj 1983.
 • NORDTERM 1981: Terminologiskt samarbete i Norden, Helsingfors 21–22 maj 1981.
 • NORDTERM 1979: Terminologisk samarbeid i Norden. København 24. april 1979.
 • NORDTERM 1978: Terminologisk samarbeid i Norden. Bergen 17. februar 1978.
 • NORDTERM 1976: Terminologiskt samarbete i Norden. Seminarium i Stockholm 22–23 april 1976.

Sátnečoakkáldagat

 • NORDTERM 2: Terminologins terminologi. Terminologian sanasto. Orðasafn íðorðafræðinnar.

Ofelaččat


Duogáš

Dákko leat dieđut preassačállosiin ja almmustáhttimiid birra mat eai šat leat fidnemis.

 • Ođasreive Nordterm-Nytt — ii leat šat fidnemis
 • TermNet News, 12/1985. Special issue on the Nordic countries
 • Nordisk Tidskrift för fackspråk och terminologi, 2/1988. — Specialnummer om Nordterm