Dieđut

Nordterm Wiki

Flags new.gif

Gielladilli Davviriikkain

Davviriikkat leat Danmárku, Fearsullot, Kalaallit Nunaat( Ruonáeana), Suopma, Ålánda, Islánda, Norga ja Ruoŧŧa. Fearsullot ja Kalaallit Nunaat leaba oasit Danmárkkus ja Ålánda lea oassi Suomas.

Guovllus hubmon gielaide gullet dánskka-, feara-, suoma-, ruonáeatnan-, islándda-, dáro-, sáme- ja ruoŧagiella. Muhtimat dáin gielain leat lagas fuolkegielat gaskaneaset. Davviriikkain leat olu guovtte- dehe máŋggagielat servodagat, ja viiddis ovttasbargu riikkaid gaskkas lea ovddidan guhkes jorgalan- ja dulkonárbevieruid.


Duogáš

Davviriikkain lea guhkes árbevierru terminologiijabarggus. Iešalddes vuosttaš teknihkka suorggi terminologiijabargu dahkkui jo 1800-logu loahpas. Fásta terminologiijabargu álggahuvvui Islánddas dán jahkeduháha álggus ja Dánmárkkus, Suomas, Norggas ja Ruoŧas 1940-logus.

Nordterm-ovttasbargu álggahuvvui jagis 1976, go Dánmárkku, Suoma, Norgga ja Ruoŧa terminologiijaguovddážiid ovddasteaddjit čoahkkanedje Stockholmas vuosttaš geardde. Dán deaivvadeami boađusin lágiduvvojedje muhtin oktasaš gurssat ja dát rabai maiddái vejolašvuođa fágalaš ságastallamii earálágan prošeavttaid birra. Davviriikkain lei stuora dárbu terminologiijasuorggi ovttasbargui, ja vuhtto ahte dán lágan ovttasbargu lea beaktil. Jagis 1987 Nordterm-ovttasbargui šihttojuvvojedje virggálaš njuolggadusat. Dát leat rievdaduvvon maŋemusat jagis 2007.