Nordterm 2013

Från Nordterm Wiki
Version från den 1 mars 2013 kl. 13.35 av Red-sv (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Nästa Nordtermkonferens, Nordterm 2013 har titeln Från förarbete till förvaltning – terminologiarbete steg för steg. Den kommer att hållas i Stockholm 17–20 juni 2013.

All information finns på webbplatsen Nordterm 2013

Inbjudan att skicka in abstrakt till föredrag

Terminologiarbete kan delas in i ett antal steg. Vid Nordtermkonferensen 2013 vill vi sätta fyra huvudsteg i fokus: planering, genomförande, presentation och förvaltning av terminologiarbete. Konferensen är därför indelad i fyra huvudgrupper, som kommer att ägnas en halvdag var.

Vi önskar föredrag inom dessa fyra huvudgrupper. Nedan ger vi exempel på aspekter och frågor som kan vara intressanta och aktuella inom varje huvudgrupp. Vi ser särskilt gärna föredrag inom grupperna planering och förvaltning, eftersom aktiviteter som utförs under dessa steg inte uppmärksammats i lika hög utsträckning som aktiviteter under de andra stegen. Planeringen är viktig för vilken framgång terminologiarbetet får. Förvaltningen hamnar ofta i skymundan, glöms bort eller saknar finansiering.


1. PLANERING inför terminologiarbetet

 • Argumentinventering: varför man bör arbeta med terminologi
 • Terminologins plats i nyare arbetsprocesser (enligt t.ex. ”lean” eller ”kaizen”)
 • Kompetensen hos deltagarna i ett terminologiprojekt


2. GENOMFÖRANDE av terminologiarbetet

 • Begreppsanalys – så kan den utföras
 • Terminologi som verktyg vid modellering
 • Tekniska hjälpmedel som kan stödja och effektivisera arbetet
 • Organisationsmodeller: arbetsflöden, roller och ansvar


3. PRESENTATION av resultatet av terminologiarbetet

 • Termbanker, ordlistor, sociala medier och andra distributionskanaler
 • Presentation av terminologi iform av ontologier, klassifikationer etc.
 • Anpassning av presentationen till olika användare


4. FÖRVALTNING av resultatet av terminologiarbetet

 • Organisering och finansiering
 • Metoder för mätning, uppföljning, utvärdering och uppdatering
 • Så blir resultatet känt och använt (genom marknadsföring, förtroendeskapande)


Nordterm 2013 vänder sig särskilt till terminologer och terminologiintresserade, språkansvariga på myndigheter och företag, språkvårdare och språkvetare, översättare och tolkar, teknikinformatörer, bibliotekarier, informatiker, fackjournalister, system- och verksamhetsarkitekter, forskare och studerande.


Praktisk information

 • Föredragen är planerade till 25 minuter under Nordterm 2013.


 • Abstraktet till ditt föredrag
  • bör omfatta cirka en halv A4-sida (1 500 tecken)
  • ska vara skrivet på ett nordiskt språk (finska och isländska abstrakt ska dock också ha en version på danska, norska eller svenska)
  • bör även innehålla förslag på nyckelord, förslag på huvudgrupp där föredraget passar och eventuella källreferenser.


 • Abstraktet ska kompletteras med följande uppgifter (i samma fil):
  • Namn på föredragshållare (och eventuell medförfattare)
  • Namn på organisation, institution eller företag
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Kortkort presentation om din bakgrund och vad du verkar inom (max 140 tecken)


 • Abstraktet ska skickas i Word- eller pdf-format. Ge din fil ett namn enligt följande modell: EFTERNAMN_abstrakt_Nordterm2013.doc/pdf.


 • Skicka in filen senast den 11 mars 2013 (OBS! FÖRLÄNGT DATUM!) till följande adress: tnc@tnc.se. Skriv ”Abstrakt till Nordterm 2013” i ärenderaden.


 • Senast den 20 mars 2013 får du veta om ditt föredrag kommer att ingå i programmet.


 • Föredragen kommer att publiceras, och därför kommer vi att be föredragshållarna att skicka oss artiklarna under hösten 2013.


Vi hoppas på en stor mängd intressanta föredrag!
Terminologicentrum TNC