Nordterm 9

Fra Nordterm Wiki
Hopp til navigeringHopp til søk

Nordterm 9: Nordterm '97

(Guovdageaidnu 24–27 juni 1997)

Nordterm9.jpg

1997. 171 s. ISBN 82-7566-035-1. ISSN 1100-9659. RTT. Oslo.

Nordterm '97 ble arrangert i fellesskap av Sámi instituhtta / Nordisk samisk insitutt og Rådet for teknisk terminologi. Nordterm '97 ble avholdt på Kautokeino Turisthotell 24–27 juni 1997. Tirsdag 24 juni var det et terminologikurs; onsdag 25 og torsdag 26 var det seminar og møter i Nordterms arbeidsgrupper og styringsgruppe; fredag 27 juni var det Nordterm-forsamling.

Innhold:

 • Forord
 • Om kurset 24 juni
 • Åpningshilsen – Isak Turi
 • Ole Henrik Magga, Utfordringer for samisk språk
 • Nils Øivind Helander, Hovedtrekk i samisk terminologiarbeid
 • Sigurður Jónsson, Ismer som påverkar språkplanering på Island
 • Virpi Kalliokuusi, Är det svårt att förstå terminologiskt utformade definitioner? – Fördelar och nackdelar med begreppsanalys
 • Anita Nuopponen, Att integrera terminologiläran i olika utbildningsprogram
 • Anna-Lena Bucher och Katja Hallberg, Nya satsningar på översättarutbildning i Sverige
 • Øivin Andersen, NOT-prosjektet: Norsk terminologisk database – Struktur og applikasjoner
 • Paul Meurer, Et verktøy for terminologiske databaser
 • Bjørn Buan, Utvikling av en nasjonal medisinsk termbase
 • Mary Miller, Blåmetall eller grøtmetall?
 • Håvard Hjulstad, a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z þ
 • Asta Høy, Danske lægers, studerendes og underviseres holdninger til den medicinske terminologi
 • Åsa Holmér, Svenska datatermgruppen
 • Solveig Strömman, Fackslang i tvåspråkiga företag
 • Nordterm-Net – Nordisk terminologiinformation samlad på ett ställe
 • Fra Nordterm-forsamling:
 • Presentasjon av Nordterm
 • Presentation af Terminologigruppen og DANTERMcentret
 • Om TSK:s verksamhet under perioden 1995–1997
 • Island – National rapport
 • TNC och verksamheten 1995–1997
 • Presentasjon av RTT og FTT
 • Nordisk samisk institutt – en kort presentasjon
 • Samisk orddatabank
 • Sametingets språkråd i Sverige
 • Presentasjon av Samisk språkråd i Norge
 • Presentation av Nordiska språkrådet
 • Forskningscentralen för de inhemska språken
 • Språktjänsten vid statsrådets kansli i Finland
 • Forskningsprogram for humanistisk informasjonsteknologi (HIT)
 • Præsentation af European Association for Terminology (EAFT)
 • Rapporter: Nordterms styringsgruppe, AG 1, AG 2, AG 3, AG 4, PG Terminologisk bibliografi
 • Programmet for Nordterm '97
 • Deltakerliste