Nordterm 10

Fra Nordterm Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

NORDTERM 10: Proceedings fra Nordterm '99

(Sjæffergården, den 13.—15. juni 1999)

København 2000 193 s. ISSN 1100-9659. DANTERMcentret.

Bestil fra DANTERMcentret

Nordterm-99 blev arrangeret af Terminologigruppen i Danmark og fandt sted fra 13.–16. juni på Schæffergården i København. Som overordnet tema for Nordterm-99 valgtes: "Terminologi i fremtidens vidensamfund". Det samlede program for Nordterm-99 indeholdt et seminar for undervisere i terminologi: Hur håller man bättre kurser i terminologi? Att skräddarsy terminologikurser för olika målgrupper med Nelida Chan, School of Translation, Glendon College, York University, Toronto som indleder. Derefter fulgte et symposium med inlæg fra i alt 13 forskere og praktikere på det terminologiske område. Selve Nordterm-forsamlingen fandt sted den 15.6.–16.6.99.

Indholdsfortegnelse:

 • Forord
 • Programoversigt
 • Gert Engel: Terminologien i fremtidens videnssamfund
 • Johan Myking: Oljespråket: frå domeneerobring til domenetap?
 • Birgitta Lindgren: Internationalisering och domänförlust
 • Helena Palm: Molekylärbiologisk terminologi på svenska – eller inte?
 • Sten Walles: Språkvård inom svensk optik
 • Asta Høy: Hybrider og kryptorødder i medicinsk fagsprog
 • Lotte Weilgaard Christensen: Ekstraktion af terminologiske data ved hælp af den prominelle metode
 • Pirjo Soininen: Terminologiarbetet ur datorlingvistens synpunkt
 • Nina Godenhjelm: Termbankens kvalitet ur servicesynvinkeln
 • Katja Hallberg / Lena Jolkkonen: Att komplettera Eurodicautom med svenska och finska termer – en redovisning av
  ett översättningsorienterat terminologiprojekt
 • Lena Jernberg: Hälso- och sjukvårdens begreppssystem – "Spindeln"
 • Johan Dahl / Kerstin Lindmark: Ordnät som terminologisk resurs
 • Göran Holmberg: ToB – en gemensam term- och begreppsdatabas för Stockholms Läns Landsting
 • Bente Kristensen: Nordterm ved indgangen til år 2000
 • Heribert Picht: Forskning–praksis–uddannelse i Nordterm / en enhed i 1999
 • Johan Myking: Utfordringane for terminologiforskinga i Norden
 • Anna-Lena Bucher: TNC och verksamheten juni 1997 – juni 1999
 • Virpi Kalliokuusi: Utmaningar för praktiskt terminologiarbete inom Nordterm
 • Kjell Westerberg / Henrik Nilsson: Nordterm-Net – ett exempel på nordiskt terminologisamarbete
 • Bodil Nistrup-Madsen: Præsentation af DANTERMcentret
 • Håvard Hjulstad: TDCnet – Terminologisk metainformasjon
 • Katja Hallberg / Lena Jolkkonen: Hur EU-medlemskapet har påverkat vår verksamhet och de terminologiska aktiviteterna
  i våra länder
 • Rapport fra samarbejdsorganerne i Nordterm:
     o TSK v/Lena Jolkkonen
     o EAFT v/ Susanne Lervad
 • Deltagerliste