Termlosen

Fra Nordterm Wiki
Revisjon per 9. jun. 2021 kl. 11:04 av Admin (diskusjon | bidrag) (Added links to the electronic publications)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Termlosen. Kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid

(Heidi Suonuuti)

Nordterm8 no.jpg

2008, 54 s. ISBN 978-82-997266-1-8, ISSN 1100-9659. Oversatt av Bjørg Nesje Nybø og redigert av Jan Hoel.

Bestill fra Språkrådet i Norge eller les Termlosen som pdf eller html.

Termlosen er den norske oversettelsen av Guide to Terminology, publikasjon nr. 8 i skriftserien til Nordterm. Originalen er skrevet av Heidi Suonuuti, som i sin tid var leder for den finske Terminologicentralen TSK (tidligere Centralen för Teknisk Terminologi) og for ISOs tekniske komité ISO/TC 37, som nå har terminologi og andre språk- og innholdsressurser som sitt ansvarsområde.

Termlosen gir en grunnleggende innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid, herunder utforming av definisjoner og valg av termer. Den inneholder også en oversikt over viktige termer for terminologiarbeid og henvisning til noen sentrale internasjonale standarder på området.

Målgruppen for heftet er alle som er interessert i terminologi og fagspråk. Ikke minst vil fagfolk og (fag)oversettere kunne ha utbytte av innholdet. Heftet egner seg godt som en innføring i emnet for studenter, innenfor både tekniske og humanistiske fag. Med denne norske utgaven ønsker Språkrådet å stimulere interessen for arbeid med terminologi i Norge.

Hovedtittelen Termlosen skal tydeliggjøre at heftet ikke er en uttømmende lærebok, men snarere en veiviser gjennom de mest grunnleggende prinsippene og arbeidsmetodene på området. Tillegget Termleia er en kortfattet veiledning som trinn for trinn viser vei i praktisk terminologiarbeid og dessuten kan benyttes som sjekkliste.

Den norske versjonen følger i all hovedsak den engelske originalen, men avviker på noen punkter og følger da gjerne den svenske versjonen. Teksten er dels på bokmål, dels på nynorsk.