Nordterm-Net

Nordterm Wiki-meersoq
Spring til navigationSpring til søgning

Suna aamma sooq?

Nordterm-Net pitsaanerpaamik ilisaritinneqarsinnaavoq tassaasutut Avannaamioqatigiinni taaguusersuutinut tunngasunik paasissutissarsiornermi sumiluunniit aqqutissaq, nunat taakkua avataanni taamaaqataannik paasissutissarsiornermut Internetikkut attaveqaatilik. Taamaatut aqqutitut pisariaqartitsineq assigiinngitsutigut, tamatigut attaveqatigiissaartuunngikkaluartutigut, periaaseqarnikkut ukiut ingerlanerini pilersikkiartorneqarsimavoq, maannali Internet attaveqaatinngorsimavoq pisariitsoq taaguusersuinermi paasissutissat suulluunniit pillugit.

Nordterm Forumimi nassaarisinnavatit taaguusersuutinut assigiinngitsunut sunulluunniit tunngasunik paasissutissat taakkualu inerneri Avannaamioqatigiinniittut, soorlu misissuinernit nalunaarutit, sungiusarluni pikkorissarnerit, allakkiat, suliniaqatigiiffiit, suliniutit aamma oqaloqatigiittarfiit. Terminology Forumimi Termionology Collectionimilu nunani Avannaamioqatigiinnut ilaanngitsuni suliniutit taamaaqataat inernerusullu attaveqarfigineqarsinnaapput. Atortoq pingaarneq tassaassaaq taaguusersuutitigut paasissutissanik katersuiviit aqqut ataatsimoorussaq aqqutigalugu: The Nordic Termbank Gateway. Paasissutissat annertuut katersuivinnit taakkunanngaaneersut katersuivimmut qitiusumut ataatsimut, Nordtermbankimut, katersorneqassapput, assigiinnillu ilusiligaassallutik periaatsillu atukkat assigiillutik. Avannaamioqatigiinni termbankimik, katersuivimmik, piginnittoq kinaluunniit Attaveqaqatigiinnermut peqataarusuttoq, atortunillu tamanit atorneqarsinnaasunik peqartoq, attavilerneqarsinnaavoq Nordic Termbank Gateway-imut. Aamma periarfissaqartitsineqassaaq taaguusersuutit annikikkaluartut pitsaalluartulli Nordtermbankimut attavilerneqarsinnaanissaannut. Katersuiffiup termbankip taassuma annnertussusissaa ilimagineqarpoq taaguutinik 200.000-inik imaqarumaartoq. Suleqatigiiffimmut peqataasut tamarmik Nordterm-Netimut tunniussinerminni piginneqqaartussaanermik pigisaqassapput, aallaqqaataani tunniussat piginnneqqaartuuffigisimagaanni.

Eqqartukkat sammineqartussat tassaassapput LSP-t suulluunniit, soorlu Oqaatsit immikkut sammisanut atugassat. Taaguusersuutit naleqqussinnaasut soorlu makkuupput: taaguutit Avannaamioqatigiinni oqaatsiniit minnerpaamik ataatsiniit, pingaartumillu Avannaamioqatigiinni oqaatsinit taaguutit avannaamioqatigiiunngitsunut oqaatsinut naleqqiunneri. Avannaamioqatigiit oqaasii tassa danskisut, Savalimmiiormiutut, Finlandimiutut, kalaallisut, Islandimiutut, norskisut, Saamisut aamma svenskisut. Nunat Avannaamioqatigiit tassaapput. Danmark, Finland, Island, Norge aamma Sverige.


Kimit?

Nordterm-Net-imik suliniut suliniutaavoq Nordtermimut atasoq, taanna tassaalluni namminersortut, kisianni suleqatigiissut, taaguusersuinermi suliffeqarfiit, ilisimatusarfiit immikkoortui, pisortat suliffiutaat, naalakkersuisoqarfiit immikkoortui, ingerlatsiviit aamma niuerfiit Avannaamioqatigiinniittut.

Suliniummi ataqatigiissaaarisuuvoq TNC, svenskit teknikkikkut taaguusersuutinik suliffeqarfiat qitiusoq, Terminologicentrum TNC. Peqataasut allat tassa:

 • Terminologicentralen TSK, Finland
 • RTT, Rådet for teknisk terminologi, Norge
 • Vasa Universitet, Finland
 • Nordiska språkrådet

Suliniaqatigiiffiit allat Nordterm-Netimut aammattaaq peqataasarput, sulianiaqatigiiffiit allat peqataanerisigut oqaatsit amerlanerusut atorneqarnissaat anguneqartarpoq

 • Terminologigruppen, Danmark
 • Íslensk Málstöð
 • Samisk språkråd
 • Stiftelsen Universitetsforskning Bergen (UNIFOB)

Suliniut Nordterm-Net aningaasaleeqataasarnermik tunngaveqartumik MLIS-ip, (Multilingual Information Society) iluani aningaasalerneqarpoq, taanna EU-p suliniutigaa oqaatsitigut pisinnaaffiit "digitalimik atortoqarluni katersukkat annertusarniarlugit elektronikkikkut nioqqutigisinnaanissaat aqqutissiuunniarlugu (soorlu allassimasutigut oqaatsit nalunaarsuutaat, oqaatsit pillugit quppersakkat aamma taaguusersuutit), assigiimmik atuinerit atortunngortinnissaat aamma elektronik atorlugu atuinerit pisariitsumik pisinnaalersinniarlugit."


Kimut?

Nordterm-Net iluaqutaassaaq assigiimmik atuisitsiniartunut, pentikkut illersukkanik suliaqartunut, sammisani aalajangersimasuni immikkut paasisimasalinnut, teknik atorlugu allaatiginnittartunut, nutserisunut, taaguusersuisartunut, oqaatsit pillugit siunnersortinut, ilinniarfinni sulisunut, inatsisilerituunut pisortaqarfinnilu atorfilinnut, naatsumik oqaatigalugu LSP-mik atuisunut ataatsinik arlalinnilluunniit oqaaseqarfiusuni tamani. Avannaamioqatigiinni atuisut saniatigut , Europami suliniaqatigiiffiit oqaatsinik taakkuninnga atuisut tamarmik, soorlu EU-miut, Nordterm-Net-ip iluaqutissiaanit taakkunannga iluaquserneqassapput.

Termbankimut (taaguusersuutinik katersuivimmut) ataqatigiissaarinivut assersuutigalugu makkuussapput:

 • ingerlatsivinnut mikisunut akunnattumillu angissusilinnut Avannaamioqatigiinniittunut, maanna nunat tamalaat akornanni nutaamik piumasaqaatitalinni sulisariaqartunut, qassiitigut nutserinermik ajornartorsiutitaqartartunut, annertuumik iluaqusiinerit
 • ingerlatsivinni, pisortaqarfinni, misissuisarfinni suleqatigiiffinnilu allani nutserinermi, nalunaarsuinermi, sungiusaanermi, misissuinermi aamma ilinniartitsinermi suliaqartitsisartuni aningaasartuutit annikillinissaannik aqqutissiuussissapput
 • naalagaaffinni imaluunniit nunat immikkoortuini taguutit atorneqarajuttut saqqummiunnissaannut nalunaarsornissaannullu aqqutissiuussissalluni, naleqqussaanermut aamma ataatsimoortitsinissamut pisariaqartumut aallaqqaataassalluni.


Suvugut?

Suliniutip immikkortuisa ilaat assigiinngitsut makkuupput:

 • termbankimi atareersumi aqqutit nalilersornerat tassunga ilagitillugit iluarsaassinerit pitsangorsaanerillu (WP1+WP3+WP5)
 • taaguusersuutini paasissutissanik katersat nalunaarsorlugit, paasinarsarlugit pissarsiaralugillu (WP2)
 • web site-inik (nittartakkanik) atuisullu attavissaannik ilusilersuinerit, paasissutissanik allamut nuussuinerit nalunaaqqutsersuinerillu (WP4+WP6+WP7+WP8)
 • Nordterm-Forum-ip, nalunaarsukkanut katersuiffiup taaguusersuinermut attuumassuteqartunik suliniutit tamat piareersarnerat (WP9)
 • " paasissutissat isumannaatsuunissanik nalunaarsuineq aamma iserfigineqarsinnaanerisa nakkutiginerat (WP10)
 • pilerinarsaarineq (WP11)

... tamarmik kinguneqartussat taaguusersuutinut tunngasunik attaveqaqatigiinnermik 1999-ip aasaani aallartittussamik.

Nordterm-Net-ip aallartinnginnerani TNC-mit, RTT-mit, aamma TSK-mit sinniisut peqataapput ataqatigiissaarilluni ataatsimiinnermi suliniutip MLIS-ip allap (MLIS-102) iluani, taanna aamma nittartakkatut oqaatsit arlallit atorlugit termbankimik pilersitsiniarnermik suliaqarmat. Ataatsimiinneq pivoq Parisimi januaarip naalernerani 1998.

Aallartisaataasumik Stockholmimi marsip 9-ani 1998 ataatsimeereernermi, piareersaasoqarpoq termbankimut atortussat nalilersorlugit (WP1) aamma naalagaaffikkuutaani taaguusersuutitigut paasissutissanik katersat naleqquttut (WP2) nalilersorlugit.

Ingerlatsivinngornerani ataatsimiinneq siullerpaaq pisinnaasimavoq aatsaat septembarip 15-ianni 1998. Peqataasunit qulingiluanit arfineq-marluk najuupput annerusumillu oqallisigalugit killiffigisami angusat, pingaartumik atortussanik pilersuisut qanoq piumasaqarfiginissaat aamma web site-it (nittartakkat) (WP4) qanoq ilusilernissaat.Peqataasut ilaat, aamma atortussanik pilersuisuusut, nioqqutitik saqqummiuppaat aalajangiunneqarporlu pilersuisut arlaannaalluunniit aallaqqaataani avaqqunneqassanngitsoq. Nordterm-netip siunissami aaqqissuunnissaanut siunnersuutit, soorlu niueqatigiiffittut ilusilernissaa, aamma saqqummiunneqarput oqallisigineqarlutillu ataatsimiinnermi tassani, aamma taamatulli atortussat saqqummiunneqartut misilinneqarlutik.

Ingerlatsivittut ataatsimeerernerup taassuma kingorna, suliniummi ataqatigiissaarisoq Kjell Westerberg Luxembourgimi.

Nordtermbank suliniummi tassani annertuunut ilaammat, atortunik atugassanik toqqaaniarneq aamma pingaartuuvoq. Piareersaqqisaareerluni tunaartassanik nalunaarsuereernikkut pinguutillu suut pisariaqarnersut nalunaarsoreerlugit, ingerlatsiviup aappassannik ataatsimiinnerani inaarutaasumik aalajangiunneqarpoq atortussamnik pilersuisut nittarsaassinerillu pereernerisigut. Svenskit pilersuisuat Optosof toqqarneqarpoq Nordtermbankimut immikkoortumi siullermi atortussanik pilersuisussatut. Tamatumuunali isumaqanngilaq siunissami atortussanik allanik naleqquttunik ilusilersuinissamik mattussinertut.

Ataqatigiissaarilluni aappassaanik MLIS-2 INESTERM-imik ataatsimeeqateqarneq pivoq Parisimi oktobarip 16-ianni. TNC-mit RTT-millu sinniissuusut pingasut INESTERM-ip suleqataanik AFNOR-inik, ELOT-inik aamma DIN-imik naapeqateqarput, taamatullu aamma Université de Haute-Bretagne-imeersunik, Rennes-imiit. Suliniutit taakku marluk inissisimaffiat saqqummiuteerlugu, ataqatigiissaarneqartussatut pingasut immikkut pingaartinneqarput: atuisut siunissami nakkutiginissaat, tassunga ilagitillugit nittartakkami elektronik atorlugu akiliisarnissamut aaqqissuinerit; pilerisaarineq aaamma taaguutinik nalunaarsuinermi pissuseq ataatsimoorussaq atorneqartussaq.

Luxembourgimi annertuumik ataatsimiinnermi oktobarip 28-anni, Nordterm-Net-ip INESTERM-illu suleqatigiinnissaata pingaassusia Ms. West-imit, ataqatigiissaarisuusumit, oqaatigineqarpoq, tamannalu tassa MLIS-imut ingerlaavartumik attaveqarnituaq. Sinniissuusut sisamat University of Vasamiit, University of Bergenimiit, aamma TNC-miit Nordterm-Net sinnerlugu Luxembourgimi ataatsimiinnermi peqataapput. Suliniummik ataqatigiissaarisup Ataatsimiinnermi annertuumi suliniut saqqummiuppaa sinniisuusullu sisamat Nordterm-Net pillugu nalilersuinermi saqqummiussaqartarlutik peqataapput

Ingerlatsiviup pingajussaanik ataatsimiinnera pivoq Københavnimi, Danmarkimi DANTERMcenterimi ammaqqammersumi, decembarip 9-anni 10-annilu. Ataatsimiinnermi eqqartorneqartoq pingaarneq tassa Nordic Terminological Format, NTRF. Taanna tassaavoq Avannaamioqatigiinni taaguusersuinermik suliaqarfinni paasissutissat ataatsimoorussat. Suliniaqatigiiffiit tamarmik eqqartukkani aalajangersimasuni namminnerlutik periaaseqarput.

Tamanna pillugu NTRF-ip aallaqqaammut nassuiaataa, suliaminillu nalunaarsuutai oqallisigineqarput iluarsartuunneqarlutillu eqqartukkat aallajangersimasut Nordterm-Net-imut naleqquttunngorlugit. Suliniummi atorneqalersussaapput nalunaarsuutit eqqartukkanut aalajangersimasunut tunngasut tamakkiisut aalajangiunneqartut NTRF-illu nutaamik ilusilernissaa suliarineqarpoq ataatsimut atornissaanut tunngavissatut. Nittartakkat eqqarsaatigalugit, inuit quppernernik ukuninnga nutserisut toqqartorneqarsimapput ungasinngitsukkullu quppernerit taakku amerlanerit oqaatsini qulingiluani atuarsinnaalissavatit, oqaatsinut taakkununnga ilaallutik Sámi, Savalimmiormiutut kalaallisullu.

Ingerlatsivimmi ataatsimiinnerit sisamaat, TNC-mi, Solna-mi, pisoq februaarip 15-ianni 16-iannilu peqataasuneersunit amerlasuunit najuufigineqarpoq. Commissionimit Ingerlatsinermi Pisortaq, Mr. Erwin Valentini, aamma najuuppoq, tassani eqqartorneqarput siunissami allaffeqarfeqarsinnaanermik periarfissat assigiinngitsut, sumiinnissaalu, NTRF-imi teknikikkut nalunaarsuutit, taaguusersuutinik nalunaarsuinermi naalagaaffikkuutaartumik suliat siuariarsimaneri (soqutiginnittunut nalunaarsuinermit tassannga quppernerit nassaarineqarsinnaapput maanilu immersorneqarlutik), aamma pisortaqarnermi apeqqutit nalunaaruteqartaremilu piffissaq aningaasartuutillu.


Tamanna soqutiginartippiuk?

Neriuppugut Nordterm-Net kiffartuussinerillu suliniummi matumani saqqummiunneqartut taaguusersuinermi paasinninnermik siuarsaataajumaartut. Taamaammat Nordterm-Netip ilaseraatit suliniummi peqataaqqullutit isummatillu saqqummiuttaqqullugit.

 • Suliniut pillugit paasisaqarusuppit?
 • Taaguusersuutinut tunngasunik attaveqaaserusuppit?
 • Nordterm-Netimut taaguusersuutinik katersanik tunniussaqassallutit soqutiginnippit?

Taamaattoqarpat (TNC) ataqatigiissitsisoq attaveqarfigeriaruk allaluunniit nunassinni suliniummut peqataasoq paasisaqarnerujumallutit.