2006 Vaasa

Nordterm Wikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Terminology, Concept Modelling and Ontology. Which approach for which problem?

EAFT:n (European Association for Terminology) koulutusryhmä järjesti 10.2.2006 yhdessä Nordtermin kanssa seminaarin nimeltä "Terminology, Concept Modelling and Ontology. Which approach for which problem?"

Puhujina olivat muun muassa Nicola Guarino (Laboratory for Applied Ontology, CNR, Italia) ja Christophe Roche (Université de Savoie, Ranska), jotka pohtivat ontologian käsitettä ja sen suhdetta terminologiaan teoreettisesta näkökulmasta. Lars Taxén (Linköpings universitet, Ruotsi) kertoi käytännön ontologiatyöstä Ericssonilla. Mukana oli myös pohjoismaisten terminologia-alan organisaatioiden edustajia (Katri Seppälä (TSK), Bodil Nistrup Madsen (DANTERMcentret/CBS) ja Helena Palm (TNC)), jotka kertoivat teoriaan ja käytäntöön perustuvista kokemuksistaan terminologiasta, käsitemallinnuksesta ja ontologioista.

Seminaari järjestettiin ammattikieliä, kääntämistä ja monikielisyyttä käsittelevän Vakki-symposiumin yhteydessä, joka pidettiin 11.—12. helmikuuta.