Sökresultat

Från Nordterm Wiki
Hoppa till: navigering, sök
 • ...till elektroniska ordlistor med minst ett nordiskt språk samt information om t.ex. forskningsrapporter, kurser, litteratur, projekt, terminologiska verk
  756 byte (111 ord) - 10 april 2012 kl. 15.52
 • ...s att tillgå på de nordiska terminologicentralerna. Närmare information om säljaren av en viss publikation finns på respektive publikations presenta Det har publicerats rapporter om alla konferenser, seminarier och terminologikurser som har hållits under d
  5 kbyte (558 ord) - 11 januari 2018 kl. 15.41
 • * Nordterm-seminarier om marknadsföring och undervisning, Stockholm, Sverige 21–22 oktober 2004 * Symposium om terminologiundervisning, Oslo, Norge 5–17 juni 1981
  3 kbyte (288 ord) - 22 januari 2019 kl. 16.05
 • ...till elektroniska ordlistor med minst ett nordiskt språk samt information om t.ex. forskningsrapporter, kurser, litteratur, projekt, terminologiska verk
  468 byte (56 ord) - 27 september 2010 kl. 10.39
 • ...nologicentraler och motsvarande organisationer i Norden. Ta gärna kontakt om du har frågor gällande terminologi eller Nordterm!
  2 kbyte (295 ord) - 28 januari 2019 kl. 12.19
 • ...till elektroniska ordlistor med minst ett nordiskt språk samt information om t.ex. forskningsrapporter, kurser, litteratur, projekt, terminologiska verk
  468 byte (56 ord) - 27 september 2010 kl. 13.59
 • ...er och elektroniska ordlistor innehåller åtminstone ett nordiskt språk. Om du vill hitta ordlistor på övriga språk, sök i [http://www.uva.fi/termi ** Basfakta om Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
  12 kbyte (1 787 ord) - 8 januari 2019 kl. 15.46
 • Följande länkar har någon nordisk anknytning. Om du vill hitta fler liknande källor, sök i [http://www.uwasa.fi/viestintat * [http://www.kielikello.fi/index.php Kielikello]. En tidskrift om språkvården i Finland. Utgivare: [http://www.kotus.fi/sv Institutet för
  2 kbyte (341 ord) - 7 juli 2015 kl. 18.33
 • ...er teoretiskt perspektiv. Lars Taxén (Linköpings universitet) berättade om det praktiska arbetet med ontologier inom Ericsson och representanter från Seminariet hölls i samband med VAKKI-symposiet om fackspråk, översättning och flerspråkighet som hölls den 11—12 febru
  2 kbyte (279 ord) - 24 november 2011 kl. 15.52
 • '''KURS''' [[Kurs | mer information om kursen]] |Hur ska det heta? — om termbildning
  6 kbyte (754 ord) - 15 juni 2012 kl. 10.59
 • ...het kommer i kontakt med yrkesmässig kommunikation och vill få kännedom om praktiska och effektiva hjälpmedel som kan användas när det fackliga vet |Hur ska det heta? -om termbildning
  1 kbyte (161 ord) - 19 oktober 2010 kl. 16.19
 • ...ns främsta webbaserade databehandlingsprojekt. Det var 1979 som tankarna om en datoriserad termbank i ett nätverk först dök upp hos Isländska språ
  2 kbyte (370 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.44
 • == ATT STRUKTURERA VETANDE OM FACKSPECIFIKA HANDLINGAR OCH HÄNDELSER == ...ex. de olika processernas betydelse inom produkttillverkningen. Insikterna om hur dylika fenomen kunde analyseras och beskrivas i en facklig kontext är
  3 kbyte (425 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.47
 • == ORDBÖCKER VÄXER INTE PÅ TRÄD - OM ETT TERMINOLOGISKT PROJEKT MED STUDENTER == ...l råga på allt inte särskilt väl behärskar målspråket. Inget under, om vi har haft många svårigheter.
  3 kbyte (455 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.50
 • ...tralen för Teknisk Terminologi. Dock är vår ordbok inte normativ, även om givetvis både finska och ryska skogsexperter har samarbetat med vår arbet
  2 kbyte (250 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.53
 • ...dning som gjorts av en arbetsgrupp utfärdades "statsrådets principbeslut om översättning av författningar till främmande språk". ...se till att inga överlappningar sker samt att handla så att information om befintliga översättningar finns att tillgå centralt. Ministerierna förp
  2 kbyte (252 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.56
 • ...r översättaren dokumentera dessa skillnader jämte sedvanliga uppgifter om bl.a. källa och kontext. Utöver begreppsanalys krävs således också sys ...nktion. Kontexten anger i sista hand, vilket pensionssystem det är fråga om.
  4 kbyte (597 ord) - 20 oktober 2010 kl. 10.58
 • ...a till social- och hälsovårdens experter, vad det gäller när man talar om terminologiskt arbete - för oss var det är helt enkelt att välja mellan ...förekomma i projektrapport. Detta uppväcker förhoppningsvist diskussion om terminologins betydelse i it- projekternas beredningsskede. Projektet hoppa
  6 kbyte (1 058 ord) - 20 oktober 2010 kl. 11.02
 • Vid det förra Nordtermsymposiet berättade jag om mina planer att i Svenska datatermgruppens anda starta en biotermgrupp. Nu ...n Carlson, professor i mikrobiologi på Uppsala universitet, och berättar om sina erfarenheter av Biotermgruppen. Karin har sedan länge fört fram vikt
  2 kbyte (265 ord) - 20 oktober 2010 kl. 11.15
 • ...aj 1996, ansågs utgöra ett gott underlag för ett vidare nordiskt arbete om term- och begrepps-harmonisering inom dataområdet. Via MLIS-programmet utv Om man så vill kan man nu konstatera att idén återbördats till Norden och
  2 kbyte (298 ord) - 20 oktober 2010 kl. 11.19

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)