Nordterm 1981

Från Nordterm Wiki
Version från den 5 augusti 2011 kl. 11.33 av Admin (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Hoppa till: navigering, sök

NORDTERM 1981: Terminologiskt samarbete i Norden

Helsingfors 21—22 maj 1981

Nordterm-1981.jpg

1981. 49 s.

INNEHÅLL

 • Program
 • Deltagarna i Nordterm 1981
 • Referat från mötet
  • Öppning
  • Nordterm i teorin och praktiken
   • Ag 1 Utbildning
   • Ag 2 Termbankssamarbete
   • Ag 3 Koordinering
   • Samarbetet i praktiken
  • Språkvård och termarbete i Norden
   • Fackspråk och allmänspråk
   • Hur kan man styra den terminologiska utvecklingen?
   • Terminologiarbete och språkvård
   • Arbetsfördelning och nordiskt samarbete
   • Framtiden
  • Plenum
 • Föredrag
  • Pertti Jotuni: The discipline of terminology — as seen by a lay
  • Knut Lie: Hur skall vi marknadsföra våra termer?
  • Kari Bergholm: Termarbete och internationell standardisering
 • Bilagor
 1. Pågående projekt
  Danmark
  Norge
  Sverige
  Finland
 2. Ad-hoc gruppernas rapporter
  Ag 1 Utbildning
  Ag 2 Termbankssamarbete
  Ag 3 Koordinering
  Ag 4 Terminologins grunder. Samarbete inom ISO/TC 37