Organisasjon

Fra Nordterm Wiki
Revisjon per 27. jun. 2017 kl. 10:04 av Admin (diskusjon | bidrag) (Updated the steering committee and the working groups)


Hopp til: navigasjon, søk

Flags new.gif

Mål og verksemdsområde for Nordterm

Nordterm skal vere eit nordisk forum og nettverk for terminologiarbeid og skal:

 • fremje og tryggje det nordiske samarbeidet om terminologi gjennom utveksling av informasjon, røynsler og arbeidsresultat, gjennom fellesprosjekt og ved å halde konferansar og seminar,
 • sikre at dei nordiske landa har innverknad på og er med i den terminologiske utviklinga på internasjonalt plan gjennom samarbeid og retningsliner som er fastlagde i fellesskap,
 • drive med terminologiforsking, praktisk terminologiarbeid, terminologiutdanning og anna verksemd som har med terminologi å gjøre.

Den viktigaste aktiviteten i Nordterm er Nordterm-forsamlinga annakvart år. Forsamlinga er eit forum som er ope for alle terminologiinteresserte i dei nordiske landa. I samband med forsamlinga blir det skipa til ein nordisk terminologikonferanse.

Nordterm tek aktivt del i arbeid med terminologistandardisering, og fleire av medlemsorganisasjonane i Nordterm er representerte på ulike nivå i ISO/TC 37.

Her kan du lese vedtektene for Nordterm.


Nordterm-organisasjonane

Terminologisentra i dei nordiske landa er kjernen i Nordterm:

I tillegg til desse har mange andre organisasjonar og personar tatt del i Nordterm-aktivitetar.

Styringsgruppa

Det øvste organet i Nordterm er styringsgruppa, som samordnar aktivitetane og representerer Nordterm internasjonalt. Styringsgruppa er sett saman av éin representant for kvar Nordterm-organisasjon.

Styringsgruppa har i 2017–2019 denne samansetnaden:

 • Danmark: Hanne Erdman Thomsen, DANTERM Research (leiar)
  • vararepresentant: Bodil Nistrup Madsen, DANTERMcentret
 • Finland: Katri Seppälä, TSK
  • vararepresentant: Mari Suhonen, TSK
 • Island: Ágústa Þorbergsdóttir, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
  • vararepresentant: Ari Páll Kristinsson, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 • Noreg: Marianne Aasgaard, Språkrådet
  • vararepresentant: Ole Våge, Språkrådet
 • Sverige: Åsa Holmér, TNC
  • vararepresentant: Henrik Nilsson, TNC
 • Sápmi: Marko Marjomaa, Sametinget i Finland

Arbeidsgrupper

Det er arbeidsgruppene i Nordterm som gjennomfører dei terminologiske aktivitetane.

Arbeidsgruppene er:

 • AG1 — Terminologiforsking og terminologiutdanning
  • Ordførar: Nina Pilke, Vasa universitet
  • Varaordførar: Marita Kristiansen, Norges Handelshøyskole
  • Sekretær: Åsa Holmér, TNC
 • AG2 — Termhandteringsverktøy
  • Ordførar: Henrik Nilsson, TNC
  • Sekretær: Gisle Andersen, Norges Handelshøyskole
 • AG5 — Nordterms internettinformasjon
  • Ordførar: Henrik Nilsson, TNC
  • Sekretær: Mari Suhonen, TSK