Søkeresultater

Fra Nordterm Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
 • ...ker til elektroniske ordlister med minst ett nordisk språk og informasjon om f.eks. forskningsrapporter, kurs, litteratur, prosjekter, terminologiske ve
  735 bytes (101 ord) - 22. sep. 2014 kl. 17:43
 • Föredrag skall publiceras i Nordterms publikationsserie. Mera information om NORDTERM '97: Håvard Hjulstad, RTT. ...hvert annet år. Styringsgruppen anmoder ett av de samarbeidende organene om å arrangere neste Nordterm-forsamling. Normalt skal Nordterm-forsamling ar
  8 KB (1 059 ord) - 14. sep. 2011 kl. 11:27
 • Dei nordiske landa femnar om Danmark, Færøyane, Grønland, Finland, Åland, Island, Noreg og Sverige. ...samtalar om ulike prosjekt. Det var eit stort behov for nordisk samarbeid om terminologi, og det viste seg at slikt samarbeid var effektivt. Dei noveran
  1 KB (248 ord) - 17. aug. 2011 kl. 11:34
 • Dei nordiske landa femnar om Danmark, Færøyane, Grønland, Finland, Åland, Island, Noreg og Sverige. ...samtalar om ulike prosjekt. Det var eit stort behov for nordisk samarbeid om terminologi, og det viste seg at slikt samarbeid var effektivt. Dei noveran
  1 KB (248 ord) - 5. aug. 2011 kl. 15:50
 • * fremje og tryggje det nordiske samarbeidet om terminologi gjennom utveksling av informasjon, røynsler og arbeidsresultat
  3 KB (427 ord) - 27. jun. 2017 kl. 10:04
 • ...nene kan skaffes fra terminologisentrene i Nordterm. Nærmere opplysninger om hvem som selger en bestemt publikasjon, fins på publikasjonens presentasjo ...r denne overskriften oppgir vi referanser til publikasjoner og presseklipp om Nordterm.
  5 KB (541 ord) - 11. jan. 2018 kl. 14:31
 • * Nordterm-seminarer om markedsføring og undervisning, 21.—22.10.2004, Stockholm
  2 KB (188 ord) - 17. des. 2018 kl. 11:05
 • ...kan du finne informasjon om all slags terminologisk aktivitet i Norden og om resultata: forskingsrapportar, opplæringskurs, litteratur, organisasjonar,
  379 bytes (40 ord) - 27. sep. 2010 kl. 12:47
 • ...svarende organisjoner i Norden. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om terminologi eller Nordterm!
  2 KB (294 ord) - 2. okt. 2017 kl. 12:21
 • |Arbeidsmøte om ny utgave av Terminologiens terminologi |Hanne Erdman Thomsen: Om at komme fra ord-arbejde<br/> til terminologiarbejde: Procesmodenhed<br/> p
  8 KB (972 ord) - 4. nov. 2010 kl. 16:11
 • ...st beskrives som et knutepunkt på Internett der det er samlet informasjon om terminologi i Norden, og der man finner lenker til lignende informasjon and * forberedende arbeid med Nordterm-forum, et senter som informerer om all slags terminologivirksomhet (WP9)
  10 KB (1 442 ord) - 24. nov. 2011 kl. 15:50
 • ** Grinsted, Annelise: TERMdist. Et Nordisk Initiativ om en Masteruddannelse i Terminologi ** Hovdenak, Marit: Geologi på norsk. Om geofagleg språkrøkt
  5 KB (706 ord) - 24. nov. 2011 kl. 15:21
 • * Om kurset 24 juni * Om TSK:s verksamhet under perioden 1995–1997
  3 KB (357 ord) - 5. aug. 2011 kl. 11:07
 • * Anita Nuopponen: Om terminologisk forskning och dess relation till de andra terminologiska akti
  2 KB (178 ord) - 5. aug. 2011 kl. 11:17
 • * Heribert Picht: Orientering om en nordisk terminologikursus (Nordisk terminologikurs i København 20.—30 * Orientering om termbanker i Danmark, Norge, Sverige og Finland
  2 KB (188 ord) - 5. aug. 2011 kl. 11:36
 • * Foredragene vil bli publisert, og derfor bes foredragsholdere om å sende inn manuskriptet '''''senest 1. oktober 2015'''''.
  2 KB (200 ord) - 30. jan. 2015 kl. 19:38
 • ...Språkrådet. Hanne Erdman Thomsen fra DANTERM Research holdt en workshop om termekstraksjon. Det ble avholdt møter i Nordterms arbeidsgrupper og i sty * Henrik Nilsson: Förtroende = förutsättning!? Om förtroende, terminologiarbete och termbanker
  4 KB (599 ord) - 11. jan. 2018 kl. 14:09