Nordterm 20

Fra Nordterm Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Nordterm 20: Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?

(Kongsberg, Norge, 12.–15. juni 2017)

Nordterm20.jpg

Les den elektroniske utgaven av rapporten, ISBN 978-82-93424-07-9 (PDF)

Nordterm 2017 ble arrangert av Språkrådet 12.–15. juni 2017 på Kongsberg i Norge. 12. juni ble det holdt et grunnkurs i terminologiarbeid av Marianne Aasgaard fra Språkrådet. Hanne Erdman Thomsen fra DANTERM Research holdt en workshop om termekstraksjon. Det ble avholdt møter i Nordterms arbeidsgrupper og i styringsgruppa.

13.–15. juni fortsatte Nordterm 2017 med konferanse med temaet «Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?». Nordtermforsamlingen ble avholdt i løpet av konferansen med rapporter fra de nordiske landene, Grønland og det samiske språkområdet.

Det var deltakere fra alle de nordiske landene, Grønland og det samiske språkområdet. I tillegg var dansk, svensk og norsk tegnspråk representert.

Rapporten er basert på innleggene som ble holdt på konferansen og under Nordtermforsamlingen.


INNHOLD

 • Forord
 • Magnus Merkel: Vem behöver standardiserade terminologier och varför? – Erfarenheter av att skapa terminologiresurser med hjälp av språkteknologiska metoder och verktyg
 • Tommi Bernitz: Brug og integration av termekstraktion fra IATE i oversættelsesprogrammer
 • Sarah Hails Gjelsten: Connecting Europe Facility (CEF) digital – en støtte for flerspråklighet i Europa
 • Kirsti Pamphlett: Gjenbruk av språkdata styrker tvisteløsning på nett
 • Øyvind Aassve: SNOMED CT og overgang til ontologibaserte terminologier
 • Hans Landqvist, Niina Nissilä og Nina Pilke: ”Gryta bör vara benämning för kärl av kraftigt material …” Experters bidrag för att skapa terminologiska resurser
 • Henrik Nilsson: Förtroende = förutsättning!? Om förtroende, terminologiarbete och termbanker
 • Ole Våge: Termbase til støtte for nordisk mobilitet
 • Bodil Nistrup Madsen og Hanne Erdman Thomsen: Terminologiarbejde på tværs af kulturer og sprog
 • Mia Jensen, Niklas Jonsson, Henrik Karlsson og Kerstin Lindmark: Enhetlighet och användaranpassning i en flerspråkig miljö med olika användargrupper – När verkligheten utmanar terminologins teorier och principer
 • Anita Nuopponen: Aviseringar och pushar - Termer och andra gränssnittstexter i nyhetsappar
 • Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson: Terminologiske oplysninger som en del af det almensproglige: webportalen málið.is
 • Henrik Nilsson og Peter Svanberg: Rikstermbanken – dess mål och tålgrupper
 • Ágústa Þorbergsdóttir: Brugeranalyse af ordbanken
 • Marit Lunde, Lene Halvorsen og Rim Tusvik: Tematiske og flerspråklige ordlister i naturfag
 • Paal Richard Peterson: Tegnspråkterminologi: litt om orale og andre utfordringer
 • Arnaq Grove: Moderne grønlændere og psykiatrisk terminologi
 • Magne Helland, Ellen Svarverud og Bente Monica Aakre: Optometrisk terminologi – hvem, hva, hvor?
 • Virpi Kalliokuusi og Katri Seppälä: Från traditionellt terminologiarbete till icke-traditionellt begreppsarbete – nya målgrupper och nya tillämpningsområden
 • Louise Bie Larsen og Asta Høy: Medicinsk LSP og LGP i Sundhedsplatformen, et nyt dansk EPJ-system
 • Asta Høy: Patientrettede termer i Sundhedsplatformen: etablering af byggesten til brug for oversættelse af fagsproglige termer til almensproglige termer
 • Hanne Erdman Thomsen: Om forskellen på appellations og terms
 • Mikael Snaprud, Jaziar Radianti og Bjørn Erik Munkvold: SAMTERM: Terminologi for samordnet krisehåndtering
 • Styringsgruppens beretning for 2015–2017
 • Beretning fra Terminologigruppen i Danmark
 • Statusrapport från Finland
 • Terminologi i Island Rapport fra Árni Magnússon-instituttet for islandske studier
 • Rapport fra Norge
 • Sámi Giellagáldus rapport 2016–2017
 • Rapport från juni 2015 till juni 2017 från Terminologicentrum TNC, Sverige
 • AG5 NORDTERMS INTERNETTINFORMASJON: Rapport för perioden 2015–2017
 • Program
 • Deltakerliste – Nordterm 2017