Nordterm-forsamling 2005

Fra Nordterm Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Nordtermdagene 9.—12. juni 2005

Nordterm 2005

I bygningen Oddi, Islands Universitet, Reykjavik

Hovedtema: "Ord vs. termer"

Det blir holdt 27 foredrag på konferansen. Konferansespråk: Skandinavisk (dansk/norsk/svensk). På engelsk allikevel foredraget til Dieter Rummel fra "Translation Centre for the Bodies of The European Union" og 3 korte foredrag.

Innkvartering

Konferansedeltakerne må selv ordne innkvartering i Reykjavik. Det finnes mange forskjellige muligheter i Reykjavik på forskjellig prisnivå. På internettet, se f.eks. http://icetourist.is/ og klikk på "Overnatning" el. "Accommodation". Det åpnes der en søkemaskin hvor man kan søke etter de overnattingsmulighetene som best passer den enkelte. Det anbefales at man er tidlig ute med bestilling av innkvartering.

Program

Torsdag 9. juni

Kurs: "Terminologiens rolle i produksjon av fagspråklig tekst for allmennheten"

Oddi 101 (evt. også 202 og 206 for mindre grupper) Kl. 9—16

Lærere: Nina Pilke, professor i svensk, prefekt, Inst. för nordiska språk, Vasa universitet,
og
Merja Koskela, professor i tillämpad språkvetenskap, Inst. för kommunikationsvetenskaper, Vasa universitet.

Torsdag 9. juni Sted: Oddi 101 (+ 202 og 206)

9.00—12.00 Undervisning
12.00—13.00 Lunsjpause
13.00—16.00 Undervisning

Ingen spesiell avgift for kurset

Arbeidsmøte: Terminologiens terminologi (tidl. "AG4")

Torsdag 9. juni Sted: Oddi 201

11.00—16.00 Arbeidsmøte om ny utgave av Terminologiens terminologi


Fredag 10. juni og lørdag 11. juni (formiddag) Konferanse: "Ord vs. termer"

Ingen spesiell avgift for konferansen

Fredag 10. juni Oddi 101

Ordstyrer fredag formiddag: Dóra Hafsteinsdóttir

8.15—9.00 Registrering / Utlevering av konferansemateriale
9.00 Åpning av konferansen: Guðrún Kvaran ordfører,Íslensk málnefnd
9.10—10.10 Invitert foredrag: Jón Hilmar Jónsson ordboksredaktør:
Ord og termer fra leksikografisk synsvinkel
Diskusjon, Diskusjonsleder: Ágústa Þorbergsdóttir
10.10—10.30 Johan Myking: Ord vs. termar — ein terminologisk ambivalens?
10.30—10.50 Kaffe utenfor rom 201
10.50—11.10 Jakob Halskov: "Diasketching" og afterminologisering —
hvornår er en term en term?
11.10—11.30 Eli J. Ellingsve: Fagord i Norsk Ordbok —
i rett mon eller ute av fokus?
11.30—11.50 Anita Nuopponen: Japanska låntermer
11.50—12.10 Diskusjon:
Myking, Halskov, Ellingsve, Nuopponen
Diskusjonsleder: Jan Hoel
12.10—13.20 Lunsj
Ordstyrer: Ari Páll Kristinsson
13.20—13.40 Lotte Weilgaard Christensen: Hvordan ord sporer termer
og andre terminologiske oplysninger
13.40—14.00 Dino Ferrari: Words vs. terms in financial texts
14.00—14.20 Niina Nissilä: Balansräkning som begreppssystem
14.20—14.40 Helena Palm: Ord, termer och definitioner i lagtext
14.40—15.00 Øivin Andersen: Kan grammatiske termer motiveres språkspesifikt?
Strukturelle og motivasjonelle faktorer ved grammatiske
termer i New Zealand maori
15.00—15.25 Diskusjon: W.Christensen, Ferrari, Nissilä, Palm, Andersen
Diskusjonsleder: Bodil Nistrup Madsen
15.25—15.45 Kaffe utenfor rom 201
Oddi 101
Terminologi, oversettelser o.a.
Ordstyrer og diskusjonsleder:
Henrik Nilsson
Oddi 201
Terminologier
Ordstyrer/diskusjonsledere:
Mari Suhonen og Sirpa Suhonen
15.45—16.05 Susanne Lervad:
A collective research project
on specialised languages
Torbjørg Breivik: IKT-ordboka
for skolenettet — en ressurs for
elever,lærere og foreldre
16.05—16.25 Sigrún Þorgeirsdóttir:
Islands Udenrigsministeriums
Oversættelsescenter:
ny termdatabase og nye
metoder ved indsamling av termer
Igor Kudashev, Irina Kudasheva:
Terminology Management Systems:
Terminologists' Needs and Expectations
(Case: Finnish—Russian Forestry Dictionary Project)
16.25—16.45 Sissel Rike: Ord og termer
i oversettelser.
Problemer og strategier
Inkeri Vehmas-Lehto:
Ordbokredigering: nytta på två nivåer
16.45—17.00 Diskusjon: Lervad, Sigrún,
Rike
Diskusjon: Breivik, Kudashev/Kudasheva,
Vehmas-Lehto
17.30—19.00 Resepsjon:

Reykjavik Kommune inviterer alle Nordterm-deltakere til resepsjon i Reykjavik Rådhus (lokalet Tjarnarsalur), Tjarnargata 11. Ca 10—15 min. gåavstand fra Oddi.


Lørdag 11. juni Oddi 101

Ordstyrer: Ari Páll Kristinsson

9.00—10.00 Invitert foredrag:
Dieter Rummel ved "Translation Centre for
the Bodies of The European Union"
i Luxembourg:
An Apology for Terminology
Diskusjon
Diskusjonsleder: Helena Palm
Oddi 101 Oddi 201
Terminologiarbeid i samfunnet Ontologier og informasjonssøking
Ordstyrer:
Ágústa Þorbergsdóttir
Ordstyrer:
Lena Jolkkonen
10.00—10.20 Gisle Andersen, Torbjørg Breivik:
Språkteknologisk terminologiarbeid i et
nordisk og europeisk perspektiv
Katri Seppälä: Ord och termer
i den allmänna finska ontologin
10.20—10.40 Kaffe utenfor rom 201
10.40—11.00 Henrik Nilsson: TISS & IATE.
Nationell terminologisk infrastruktur
och Rikstermbank
Marita Kristiansen: Hvordan håndtere
interdisiplinære domener i en begrepsorientert kunnskapsbase?
11.00—11.20 Stefano Testi: Ett gemensamt fackspråksområde
för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Bodil Nistrup Madsen, Hanne Erdman Thomsen,
Carl Vikner: Representing subdivision criteria in CAOS 2
11.20—11.40 Hanne Erdman Thomsen: Om at komme fra ord-arbejde
til terminologiarbejde: Procesmodenhed
på terminologiområdet
Gert Engel, Lotte Weilgaard Christensen:
NorNa — Begrebsindeks og søgegrænseflade
11.40—12.00 Knut Jonassen: Norske terminologifaglige miljøer.
Holdninger til og infrastruktur for utvikling
av norsk terminologi
Steffen Leo Hansen: Kan man sætte ord på klassisk musik?
Om nogle problemer knyttet til bruger-centreret informationssøgning
12.00—12.25 Diskusjon:
Andersen/Breivik, Nilsson, Testi, E.Thomsen, Jonassen
Diskusjonsleder: Anna-Lena Bucher
Diskusjon:
Seppälä, Kristiansen, Feil/W.Christensen, N.Madsen/(E.Thomsen)/Vikner, Hansen
Diskusjonsleder: Johan Myking
12.25—13.30 Lunsj


Lørdag 11. juni, ettermiddag

13.30—15.00 Oddi Møter i Nordterms styringsgruppe og arbeidsgrupper:

Styringsgruppe: Oddi 206
AG5: Oddi 202
Eventuelt:
Term. term. (AG4): Oddi 201
Øvrige AG'er: Oddi 101

15.00—15.20 Kaffe utenfor rom 201
15.20—17.00 Oddi 101 Nordtermforsamlingen, åpen for alle
19.00— Festmiddag på Hotel Saga, salen Skáli — meny Pris: 500,- DKK


Søndag 12. juni

Avreise fra Reykjavík kl. 9.30. Keflavík kl. 15. Reykjavík kl. 16. Utflukt til Sør-Vest-Island. Pris: 2.500 ISK

Etter Nordterm 2005 publiseres det et konferanseskrift i Nordterms skriftserie

Medlemsorganisasjonene i Nordterm:

  • Danmark: Terminologigruppen
  • Finland: Sanastokeskus TSK
  • Island: Íslensk málnefnd
  • Norge: Norsk språkråd
  • Samisk språkområde: Samisk språknemnd, Norge
  • Sverige: Terminologicentrum TNC

Meny — festmiddag:

  • Wild mushroom trio
  • Fried cod with saffron risotto and tomato-dill salad
  • Petit fours
  • Vitvin / Rødvin