Saqqummersittakkat

Nordterm Wiki-meersoq
Spring til navigationSpring til søgning

Nordtermimit saqqummersitat Nordtermip taaguusersuinermik qitiusoqarfiini pineqarsinnaapput. Naqiterneqarsimasup akiginiarneranut paasissutissat sukumiinerusut nittartakkami ilisarititsivimmi pissarsiarineqarsinnaapput.

Malittarisassat

  * NORDTERM 1: Nordterm. Guidelines, Retningslinier, Säännöt, Reglur, Retningslinjer, Riktlinjer. 1989. 20 s.
  * Malittarisassat 2007


Nalunaarutit

Nalunaarutit saqqummersinneqartarput tunngassuteqarlutik ataatsimeersuarenrnut, isumasioqatigiinnernut, taaguusersuinermi sungiusarnernut tunngatillugu ukiuni qaangiuttuni pisimasut.

  * NORDTERM 15: Nordterm 2007 — Kunnskap og fagkommunikasjon. Rapport fra Nordterm 2007. Bergen, Norge, 13.–16. juni 2007.
  * NORDTERM 14: Nordterm 2005 — Ord og termer. Proceedings fra Nordterm 2005. Reykjavík, 9.–11. juni 2005.
  * NORDTERM 12: Nordterm 2003 — Terminologiskt smörgåsbord. Rapport från Nordterm 2003. Visby, Sverige, 11—14 juni 2003.
  * NORDTERM 11: Nordterm 2001. Rapport från Nordterm 2001. Tusby, Finland den 13—16 juni 2001.
  * NORDTERM 10: Nordterm '99. Proceedings fra Nordterm '99. Schæffergården, den 13.—15. juni 1999.
  * NORDTERM 9: Nordterm '97. Rapport fra Nordterm '97. Guovdageaidnu 24.—27 juni 1997.
  * NORDTERM 7: Terminologi och kvalitet. Nordterm-symposium 1995.
  * NORDTERM 6: Lägesrapport över terminologiarbetet i Norden 1993. Nordterm-symposium 1993 i Köpenhamn.
  * NORDTERM 5: Behovet och nyttan av terminologiskt arbete på 90-talet. Nordterm-symposium 1991.
  * NORDTERM 4: Terminologiläran och dess relationer till andra områden. Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland, september 1990.
  * NORDTERM 3: Terminologi, edb og vidensteknik. Nordtermsymposium 1989.
  * NORDTERM 1987: Oslo 14.—16 mai 1987.
  * NORDTERM 1985: Reykjavík, 27.—29. júní 1985.
  * NORDTERM 1984: "Finns det en terminologisk medvetenhet i samhället idag?" Rapport från ett Nordtermseminarium den 28—29 maj
1984 på Hässelby Slott, Stockholm. * NORDTERM 1983: Seminarium: Datorstött terminologiarbete, 3—5 maj 1983. * NORDTERM 1981: Terminologiskt samarbete i Norden, Helsingfors 21—22 maj 1981. * NORDTERM 1979: Terminologisk samarbeid i Norden. København 24. april 1979. * NORDTERM 1978: Terminologisk samarbeid i Norden. Bergen 17. februar 1978. * NORDTERM 1976: Terminologiskt samarbete i Norden. Seminarium i Stockholm 22—23 april 1976.


Oqaatsinik nalunaarsukkat

  * NORDTERM 13: Terminologins terminologi på nordiska
     o Login name: NORDTERM
     o Password: NORDTERM
  * NORDTERM 2: Terminologins terminologi. Terminologian sanasto. Orðasafn íðorðafræðinnar.


Ilitsersuutit

  * NORDTERM 8: Suonuuti, Heidi. Guide to Terminology.

Guide to Terminology ukununnga oqaatsinut nutsigaavoq; norskisut, finlandimiusut, svenskisut, islandimiusut, kroatiamiusut, esperantomut kiisalu kinamiusut:

  * Suonuuti, Heidi. Termlosen. Kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid (norskisut)
  * Suonuuti, Heidi. Sanastotyön opas (finlandimiusut)
  * Suonuuti, Heidi. Terminologiguiden. En introduktion till terminologiarbete i teori och praktik (svenskisut)
  * Suonuuti, Heidi. Leiðbeiningar um íðorðastarf (islandimiusut)
  * Suonuuti, Heidi. NORDTERM 8: Upute za nazivlje(kroatiamiusut)
  * Suonuuti, Heidi. Terminologia gvidilo NORDTERM 8: Terminologia gvidilo (esperantomut)
  * Suonuuti, Heidi. Nordterm 8 - zh, (NORDTERM 8: Guide to Terminology) (kinamiusut)


Oqaluttuarisaaneq

Tulliuttumi atuagassiat Nordtermimut tunngasunik allaaserisaqartarsimasut saqqummertarunnaarsimasut innersuussutigaavut.

  * Atuagassiaq Nordterm-Nytt — saqqummissaarnikuuvoq
  * TermNet News, 12/1985. Special issue on the Nordic countries
  * Nordisk Tidskrift för fackspråk och terminologi, 2/1988. — Immikkut Nordterm pillugu saqqummersitaq