Saqqummersittakkat

Nordterm Wiki-meersoq
Version fra 20. Apr 2017, 10:19 af Admin (Oqallinneq | tapikkat) Admin (Oqallinneq | tapikkat) (Added Nordterm 19.)
Spring til navigationSpring til søgning

Flags new.gif

Nordtermimit saqqummersitat Nordtermip taaguusersuinermik qitiusoqarfiini pineqarsinnaapput. Naqiterneqarsimasup akiginiarneranut paasissutissat sukumiinerusut nittartakkami ilisarititsivimmi pissarsiarineqarsinnaapput.

Malittarisassat

 • NORDTERM 1: Nordterm. Guidelines, Retningslinier, Säännöt, Reglur, Retningslinjer, Riktlinjer. 1989. 20 s.
 • Malittarisassat 2007


Nalunaarutit

Nalunaarutit saqqummersinneqartarput tunngassuteqarlutik ataatsimeersuarenrnut, isumasioqatigiinnernut, taaguusersuinermi sungiusarnernut tunngatillugu ukiuni qaangiuttuni pisimasut.

 • NORDTERM 19: Nordterm 2015 — Forvaltning af fagsprog i samfundet. Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Rapport fra Nordterm 2015. Reykjavík, Ísland, 9.–12. juni 2015.
 • NORDTERM 17: Nordterm 2011 — Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer. Rapport från Nordterm 2011. Vasa, Finland, 7—10 juni 2011.
 • NORDTERM 16: Nordterm 2009 — Ontologier og taksonomier. Rapport fra NORDTERM 2009. København, Danmark, 9.–12. juni 2009.
 • NORDTERM 15: Nordterm 2007 — Kunnskap og fagkommunikasjon. Rapport fra Nordterm 2007. Bergen, Norge, 13.–16. juni 2007.
 • NORDTERM 14: Nordterm 2005 — Ord og termer. Proceedings fra Nordterm 2005. Reykjavík, 9.–11. juni 2005.
 • NORDTERM 12: Nordterm 2003 — Terminologiskt smörgåsbord. Rapport från Nordterm 2003. Visby, Sverige, 11—14 juni 2003.
 • NORDTERM 11: Nordterm 2001. Rapport från Nordterm 2001. Tusby, Finland den 13—16 juni 2001.
 • NORDTERM 10: Nordterm '99. Proceedings fra Nordterm '99. Schæffergården, den 13.—15. juni 1999.
 • NORDTERM 9: Nordterm '97. Rapport fra Nordterm '97. Guovdageaidnu 24.—27 juni 1997.
 • NORDTERM 7: Terminologi och kvalitet. Nordterm-symposium 1995.
 • NORDTERM 6: Lägesrapport över terminologiarbetet i Norden 1993. Nordterm-symposium 1993 i Köpenhamn.
 • NORDTERM 5: Behovet och nyttan av terminologiskt arbete på 90-talet. Nordterm-symposium 1991.
 • NORDTERM 4: Terminologiläran och dess relationer till andra områden. Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland, september 1990.
 • NORDTERM 3: Terminologi, edb og vidensteknik. Nordtermsymposium 1989.
 • NORDTERM 1987: Oslo 14.—16 mai 1987.
 • NORDTERM 1985: Reykjavík, 27.—29. júní 1985.
 • NORDTERM 1984: "Finns det en terminologisk medvetenhet i samhället idag?" Rapport från ett Nordtermseminarium den 28—29 maj 1984 på Hässelby Slott, Stockholm.
 • NORDTERM 1983: Seminarium: Datorstött terminologiarbete, 3—5 maj 1983.
 • NORDTERM 1981: Terminologiskt samarbete i Norden, Helsingfors 21—22 maj 1981.
 • NORDTERM 1979: Terminologisk samarbeid i Norden. København 24. april 1979.
 • NORDTERM 1978: Terminologisk samarbeid i Norden. Bergen 17. februar 1978.
 • NORDTERM 1976: Terminologiskt samarbete i Norden. Seminarium i Stockholm 22—23 april 1976.


Oqaatsinik nalunaarsukkat

 • NORDTERM 2: Terminologins terminologi. Terminologian sanasto. Orðasafn íðorðafræðinnar.

Ilitsersuutit

Guide to Terminology ukununnga oqaatsinut nutsigaavoq; norskisut, finlandimiusut, svenskisut, islandimiusut, kroatiamiusut, esperantomut kiisalu kinamiusut:


Oqaluttuarisaaneq

Tulliuttumi atuagassiat Nordtermimut tunngasunik allaaserisaqartarsimasut saqqummertarunnaarsimasut innersuussutigaavut.

 • Atuagassiaq Nordterm-Nytt — saqqummissaarnikuuvoq
 • TermNet News, 12/1985. Special issue on the Nordic countries
 • Nordisk Tidskrift för fackspråk och terminologi, 2/1988. — Immikkut Nordterm pillugu saqqummersitaq