Nordterm 2011

Nordterm Wikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Pohjoismaisten terminologia-alan organisaatioiden yhteistyöelin Nordterm järjestää joka toinen vuosi yhteispohjoismaisen Nordterm-tapahtuman, jonka ohjelmaan kuuluu seminaari ja kurssi. Seuraavat kaikille avoimet Nordterm-päivät järjestetään Vaasassa 7.–10. kesäkuuta 2011. Seminaarin teemana on Yhteistyöllä tuloksiin: käsitekaaoksesta termisuosituksiin.

Tule kertomaan omasta työstäsi ja kuulemaan muiden kokemuksista Nordterm 2011 -päiville! Toivomme seminaariin esityksiä julkisen hallinnon ja yritysmaailman käytännön projekteista sekä aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta.

Nordterm-päivät keskittyvät erityisesti terminologisen sanastotyön ja ontologiatyön periaatteisiin ja käytännön sovelluksiin. Systemaattisessa sanastotyössä eri kohdealojen ja terminologien yhteistyö on olennainen laatutekijä, ja käsiteanalyysin uudemmat sovellusalueet kuten ontologiat ja tietojärjestelmiin liittyvä sanastotyö, tuovat yhteen entistä enemmän erilaisia ammattilaisia tietojärjestelmäkehittäjistä tietoasiantuntijoihin.

Esimerkiksi tietojärjestelmien suunnittelussa voidaan määritelmien ja termisuositusten avulla tukea järjestelmien loogista rakennetta, ymmärtämistä ja yhdenmukaista käyttöä. Vastaavasti käsiteanalyysiä voidaan hyödyntää tietokoneymmärteisten käsitejärjestelmien eli ontologioiden laadinnassa. Kun ontologiat yhdistetään semanttisen webin tekniikoihin, voidaan ontologioiden sisältämän käsitetiedon avulla tehostaa tiedonhakua. Omalla tavallaan kaikki nämä työmuodot tukevat samaa tavoitetta, johon terminologisella sanastotyöllä pyritään eli viestinnän ja tiedon esittämisen selkeyttämistä.


NORDTERM 2011 -tapahtuman järjestävät:

  • Sanastokeskus TSK ry
  • Vaasan yliopisto


NORDTERM 2011 -tapahtuman järjestämistä tukevat:

  • Nordplus Språk
  • Svenska kulturfonden
  • Nordisk kulturfond