Publikationer

Fra Nordterm Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Nordterms publikationer kan fremskaffes fra terminologicentrene i Nordterm. Nærmere oplysninger om forhandlere af en bestemt publikation kan findes på publikationens præsentationsside.

Vedtægter

  * NORDTERM 1: Nordterm. Guidelines, Retningslinier, Säännöt, Reglur, Retningslinjer, Riktlinjer. 1989. 20 s.
  * Vedtægter 2007


Rapporter

Det er udgivet rapporter fra alle konferencer, seminarer og terminologikurser som har fundet sted gennem årene.

  * NORDTERM 15: Nordterm 2007 — Kunnskap og fagkommunikasjon. Rapport fra Nordterm 2007. Bergen, Norge, 13.–16. juni 2007.
  * NORDTERM 14: Nordterm 2005 — Ord og termer. Proceedings fra Nordterm 2005. Reykjavík, 9.–11. juni 2005.
  * NORDTERM 12: Nordterm 2003 — Terminologiskt smörgåsbord. Rapport från Nordterm 2003. Visby, Sverige, 11—14 juni 2003.
  * NORDTERM 11: Nordterm 2001. Rapport från Nordterm 2001. Tusby, Finland den 13—16 juni 2001.
  * NORDTERM 10: Nordterm 1999. Proceedings fra Nordterm '99. Schæffergården, den 13.—15. juni 1999.
  * NORDTERM 9: Nordterm 1997. Rapport fra Nordterm '97. Guovdageaidnu 24.—27 juni 1997.
  * NORDTERM 7: Terminologi och kvalitet. Nordterm-symposium 1995.
  * NORDTERM 6: Lägesrapport över terminologiarbetet i Norden 1993. Nordterm-symposium 1993 i Köpenhamn.
  * NORDTERM 5: Behovet och nyttan av terminologiskt arbete på 90-talet. Nordterm-symposium 1991.
  * NORDTERM 4: Terminologiläran och dess relationer till andra områden. Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland, september 1990.
  * NORDTERM 3: Terminologi, edb og vidensteknik. Nordtermsymposium 1989.
  * NORDTERM 1987: Oslo 14.—16 mai 1987.
  * NORDTERM 1985: Reykjavík, 27.—29. júní 1985.
  * NORDTERM 1984: "Finns det en terminologisk medvetenhet i samhället idag?" Rapport från ett Nordtermseminarium den 28—29 maj
1984 på Hässelby Slott, Stockholm. * NORDTERM 1983: Seminarium: Datorstött terminologiarbete, 3—5 maj 1983. * NORDTERM 1981: Terminologiskt samarbete i Norden, Helsingfors 21—22 maj 1981. * NORDTERM 1979: Terminologisk samarbeid i Norden. København 24. april 1979. * NORDTERM 1978: Terminologisk samarbeid i Norden. Bergen 17. februar 1978. * NORDTERM 1976: Terminologiskt samarbete i Norden. Seminarium i Stockholm 22—23 april 1976.


Ordlister

  * NORDTERM 13: Terminologiens terminologi på nordisk
     o NORDTERM 13 er tilgængelig på nettet: http://nordterm.iterm.dk/.
        + Brugernavn (Login name): NORDTERM
        + Adgangskode (Password): NORDTERM
  * NORDTERM 2: Terminologins terminologi. Terminologian sanasto. Orðasafn íðorðafræðinnar.


Guider

  * [[Nordterm 8 | NORDTERM 8]: Suonuuti, Heidi. Guide to Terminology.

Guide to Terminology er også oversat til norsk, finsk, svensk, islandsk, kroatisk, esperanto og kinesisk:

  * Suonuuti, Heidi. Termlosen. Kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid (norsk)
  * Suonuuti, Heidi. Sanastotyön opas (finsk)
  * Suonuuti, Heidi. Terminologiguiden. En introduktion till terminologiarbete i teori och praktik (svensk)
  * Suonuuti, Heidi. Leiðbeiningar um íðorðastarf (islandsk)
  * Suonuuti, Heidi. NORDTERM 8: Upute za nazivlje (kroatisk)
  * Suonuuti, Heidi. NORDTERM 8: Terminologia gvidilo (esperanto)
  * Suonuuti, Heidi. Nordterm 8 - zh, (NORDTERM 8: Guide to Terminology) (kinesisk)


Historik

Under denne overskrift angiver vi referencer til publikationer og presseklip om Nordterm.

  * Nordterm-Nytt (et nyhedsbrev) — udgives ikke længere
  * TermNet News, 12/1985. Special issue on the Nordic countries
  * Nordisk Tidskrift för fackspråk och terminologi, 2/1988. — Specialnummer om Nordterm