Nordterm 1979

Fra Nordterm Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

NORDTERM: Terminologisk samarbeid i Norden

København 24. april 1979

1980. 49 s.

INNHOLD

  * Sammenfattende referat
  * Deltakere
  * Program
  * Nordisk terminologikurs 20.—30. juni 1978
  * Nordterm 2 — nordiske termbanker, prosjektrapport
  * Terminologiprosjekter i Norden
     o Finland
     o Norge
     o Danmark
     o Sverige
  * Nordisk Språksekretariats virksomhet på terminologiområdet
  * Terminologiarbejde i Danmark
  * DANTERM, Dansk Termbank